STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
422 Anh Hùng 50.000
422a Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 100.000
423 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê,
Minh Quân
Cái Bè, Tiền Giang 100.000
424 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
425 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
426 Ngụy Khả Doanh P4, Tp Vĩnh Long 500.000
427 Cô Hiệp P3, Tp Vĩnh Long 1.000.000
427a Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, p3, TPVL 100.000
428 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
428a Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
429 Bà Từ P4, Tp Vĩnh Long 200.000
430 Bà Sên Bờ Liệt Sĩ Mang Thít 50.000
431 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *