STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
538 Tiệm Bánh Hải Ký P1, TPVL 200,000
539 ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50,000
540 ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50,000
541 Phòng răng Việt Thanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
542 Phòng răng Việt Thanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
543 Anh Hùng P1, TPVL 50,000
544 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
545 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 50,000
546 Nguyen Pham Hong Thuy 100,000
547 Chị Tư K1, P3, TPVL 100,000
548 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
549 Khả Vy P1, TPVL 50,000
550 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
551 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
552 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
553 Bà Từ P4, TPVL 200,000
554 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *