STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
237 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50,000
238 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
238a Cô Hiệp P3, Tp Vĩnh Long 1,000,000
239 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
240 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
241 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
242 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
243 Do Thanh Thao   500,000
244 ĐTDĐ Thuận An Khóm 1, TT Cái Nhum 50,000
245 ĐTDĐ Thuận An Khóm 1, TT Cái Nhum 50,000
246 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
247 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp Vĩnh Long 50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *