STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
608 Chị Tư K1, P3, TPVL 200.000
609 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
610 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
611 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
612 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
613 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
614 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, Tp Vĩnh Long 100.000
615 Ông bà Trương Văn Út, Trương Thị Nương, Trương Văn Tonal Hiếu Thành, Vũng Liêm 200.000
616 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
617 Ông Phạm Sơn Hải P1, Tp Vĩnh Long 1.000.000
618 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp Vĩnh Long 400.000
619 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *