STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
482 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50.000
483 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
484 Mai Văn Hùng Giáo viên Trường THCS – THPT Hưng Điền B, Long An 50.000
484a Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
485 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
486 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
487 Thái Hiền, Thái Hiển P2, Tp Vĩnh Long 100.000
488 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
489 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
490 ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
490a Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ Mang Thít 50.000
491 ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
492 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
493 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
494 Nguyen Thi Tan   100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *