STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
39 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
40 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
41 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
42 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
43 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 200,000
44 Hải Trều, Bạch Yến Cà Mau 900,000
45 Le Thuy Trang 100,000
46 Trương Văn Út, Trương Thị Nương, Trương Văn Tonal 500,000
47 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50,000
48 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50,000
49 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50,000
50 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50,000
51 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100,000
52 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100,000
53 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100,000
54 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *