STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
364 Nguyen Minh Chau 200.000
365 Nguyen Ho Phuong Thu 200.000
366 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
367 Pham Thanh Tong 100.000
368 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 200.000
369 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
370 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
371 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
372 Nhóm viên gạch nhỏ 100.000
373 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
374 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
375 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
376 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
377 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
378 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
379 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
380 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
381 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
382 Phương Anh P4, TP Vĩnh Long 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *