STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
286 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
286a Khả Vy, Trí Đại P1, Tp Vĩnh Long      50.000
287 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
288 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm      50.000
289 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm      50.000
290 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm      50.000
291 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long    100.000
292 Nguyễn Thị Cai Trường An    100.000
293 Mai Cát Tường Khóm 2, Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long    200.000
294 Nhóm viên gạch nhỏ Hs TRường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
295 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
296 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *