STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
489 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp Vĩnh Long 50.000
489a Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
489b Cô Hiệp P3, Tp Vĩnh Long 1.000.000
490 Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ 50.000
491 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
492 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
493 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
494 Phan Thị Huyền Trân Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 25.000
495 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
496 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long                                 50.000
497 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
498 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
499 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh trường Nguyễn Văn Thiệt                                 50.000
500 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau                               600.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *