STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
545 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
546 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50.000
547 Trịnh Nguyễn Thị Băng TPCT 100.000
548 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng liêm 50.000
549 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng liêm 50.000
550 Nhật Minh, Ngân Nguyên,
Minh Khuê, Minh Quân
Cái Bè, Tiền Giang 100.000
551 Chị Tư K1, P3, Tp Vĩnh Long 100.000
552 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
553 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
554 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *