STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
145 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
146 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
147 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang       100.000
148 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
149 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TpVL 100.000
149a Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
150 Ly Thi Thanh Huong 200.000
151 Nhom vien gach nho Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
152 Nguyen Thi Bich Hanh 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *