Đánh cắp số phận
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
298 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
299 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
300 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
301 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 200.000
302 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
303 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
304 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
305 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
306 Duong Tuan Vu 200.000
307 Duong Tuan Vu 200.000
308 Duong Tuan Vu 200.000
309 Nguyen Ho Phuong Thu 200.000
310 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *