STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
202 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
203 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, Tp Vĩnh Long 100.000
204 Nhật Minh, Ngân Nguyên
Minh Khuê, Minh Quân
Cái Bè, Tiền Giang 100.000
205 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
206 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
207 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
208 Bạn xem đài Tp Vĩnh Long 50.000
209 Vo Tuan Huy TT Tam Bình 50.000
210 Lò nem Sáu Xệ Con Taân Hạnh, Long Hồ 400.000
210a Chị số 39 Chợ Vĩnh Long 500.000
211 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
212 Tuyết Oanh, Thiên Nga Thốt Nốt, Cần Thơ 100.000
213 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
214 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
215 Cô Kỳ Duyên Tx Gò Công, Tiền Giang 2.000.000
216 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp Vĩnh Long 50.000
217 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 520.000
218 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
219 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, Tp Vĩnh Long 100.000
220 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang  100.000
221 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm    50.000
222 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
223 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *