STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
464 ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
465 ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
466 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
467 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
468 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp Vĩnh Long 200.000
469 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
470 Chị Tư K1, P3, Tp Vĩnh Long 100.000
471 Nhóm viên gạch nhỏ HS Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
472 Bạn xem đài 350.000
472a Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHCM 200.000
473 Nhật Minh, Ngân Nguyên
Minh Khuê, Minh Quân
100.000
474 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
475 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
476 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
477 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
478 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
479 Bà Từ P4, Tp Vĩnh Long 200.000
480 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân 100.000
481 Ta Huu Binh 500.000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *