STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
31 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
32 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
33 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
34 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
35 Trương Hữu TRí Trần Phú, P4, TP VĨnh Long 100,000
36 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP VĨnh Long 100,000
37 Bé Bin Khóm 2, TRần Phú, P4, TP Vĩnh Long           200,000
38 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt           100,000
39 Nguyen Hoang Duc Anh             50,000
40 Nguyễn Quyên Tp Vĩnh Long 250,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *