STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
104 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50.000
105 Chị Tư K1, P2, TPVL 100.000
106 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
107 Anh Khoa, Anh Thư An Giang 1.000.000
108 Anh TRương Anh Dũng   500.000
109 Hà Thị Năm Tân An  Luông, Vũng Liêm 50.000
110 Bà Diệu Đức Tân An  Luông, Vũng Liêm 50.000
111 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
112 Trinh Nguyen Thị Bang   200.000
113 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13 D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
114 Mai Văn Hùng Đồng Tháp 50.000
115 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
116 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *