STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
270 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, TP Vĩnh Long  150.000
271 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm     50.000
272 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm     50.000
273 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm     50.000
274 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long  100.000
275 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp Vĩnh Long     50.000
276 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
277 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
278 Hoang Do Hai Anh Tân Hạnh, Long Hồ 500.000
279 Chị Tư K1, P3, Tp Vĩnh Long 200.000
280 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 650.000
281 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
282 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp Vĩnh Long 400.000
283 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
284 Nhóm viên gạch nhỏ Hs TRường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
285 Ly Thi Thanh Hương 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *