STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
33 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 200,000
34 Ngụy Khả Doanh P4, TP VĨnh Long 1,000,000
35 Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long 100,000
36 Nguyễn Ngọc Lan P1, TP Vĩnh Long 100,000
37 Hà Phước Vinh P1, TP Vĩnh Long 100,000
38 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
39 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
40 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
41 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100,000
42 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50,000
43 Shop đồ tole Thiên Trang Chợ Công Xi, P1, TP Vĩnh Long 1,000,000
44 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt, P1, TP Vĩnh Long 200,000
45 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300,000
46 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo Trường tiểu học Kim Đồng 200,000
47 Trương Hữu TRí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *