STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
477 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50,000
477a Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
478 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
479 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300,000
480 Đồ chơi Bo Bo Châu Thành, Trà Vinh 200,000
481 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200,000
482 Huỳnh Kim Mão P9, Tp Vĩnh Long 50,000
483 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
483a Bé Thái Hiền, Thái Hiển P2, Tp Vĩnh Long              200,000
483b Trần Ngọc Thủy Tiên P9, Tp Vĩnh Long              100,000
484 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50,000
485 Nguụy Khả Doanh P4, Tp Vĩnh Long 500,000
486 Nguyễn Thị Cai Trường An 100,000
487 Khiet Pham 200,000
488 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *