STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
463 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
464 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, Tp Vĩnh Long 100.000
465 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
466 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo Trường tiểu học Kim Đồng 200.000
467 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
468 Một Giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200.000
469 Lò nen Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
470 Le Kim Rơt   10.000.000
471 Nguyen Van Vy   2.000.000
472 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
473 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
474 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
475 Chị Tư Khóm 1, P3, Tp Vĩnh Long 200.000
476 Bui Khoi Nguyen   50.000
477 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
478 Nguyễn Thị Ảnh P2, Tp Vĩnh Long 100.000
479 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
480 Anh Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long 100.000
481 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
482 Nguyễn Thị Cai Trường An 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *