STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
145 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
146 Anh HÙng P1, Tp Vĩnh Long 50,000
147 Trương Tuong Vy   100,000
148 Nhật Minh, Ngân Nguyên
Minh Khuê, Minh Quân
Cái Bè, Tiền Giang 100,000
149 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, p4, TPVL 100,000
150 Tiệm hột Tín Phát Mang Thít 100,000
151 Bà Diêu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
152 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
153 Cô Hiệp P3, Tp Vĩnh Long 1,000,000
154 ĐTDĐ Thuận An Khóm 1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50,000
155 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
156 Nguyen Văn Khoa   50,000
157 Pham Diep Thanh ( Khiet Pham)   200,000
158 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
159 Bà Diêu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
160 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp Vĩnh Long 50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *