STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
647 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt          50.000
648 Vo Minh Tuan        100.000
649 Pham Thanh Mai        300.000
650 Cua hang may tinh Quoc Huy        100.000
651 Tran Phuoc Nguyen          50.000
652 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo Trường tiểu học Kim Đồng 200.000
653 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
654 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt, P1, TP Vĩnh Long 200.000
655 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 200.000
656 Bạn xem đài P8, TP Vĩnh Long            50.000
657 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, TP Vĩnh Long        560.000
658 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
659 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
660 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
661 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
662 Nguyễn Thị Nguyệt Nga 200.000
663 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
664 Tiệm bánh Hải Ký P1, TP Vĩnh Long 400.000
665 Mai Cát Tường Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 200.000
666 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 100.000
667 Ngụy Khả Doanh P4, TP Vĩnh Long 500.000
668 Vo Minh Tuan 100.000
669 Nguyễn Thị Cai Trường An 100.000
670 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
671 Ho Thi Kim Cuong ấp 1, Hương Thọ Phú, TP Tân An 100.000
672 Ho Thi Kim Cuong ấp 1, Hương Thọ Phú, TP Tân An 200.000
673 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *