STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

214

Phật tử chùa Thanh Phú

Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít

           50,000

215

Anh Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

         100,000

216

Thiện Thành

Phật tử tịnh xá Ngọc Tân, P9, TPVL

      2,500,000

217

Điện ô tô Phong

P9, TPVL

           50,000

218

Cô Ba

Chợ Cua, TPVL

           50,000

219

Hải sản Thủy Linh

P1, TPVL

         100,000

220

Ông Quan Ngọc Trung

Đường 1/5, P1, TPVL

         100,000

221

GĐ Võ Thành Sơn + Lê Ngọc Sương

Chợ Bến Tranh, Chợ Gạo , TG

         100,000

222

GĐ Võ Thành Sơn + Lê Ngọc Sương

Chợ Bến Tranh, Chợ Gạo , TG

         100,000

223

Cà phê Ngân Tín

Bình Thủy, TPCT

         100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *