STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
327 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
328 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
329 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
330 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
331 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
332 Chú Trương Hữu TRí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
333 Bà Hai, Gia đình bạn xem đài Phước Hậu, Long Hồ 200.000
334 Thiên Vịnh, Hiền Minh Phước Hậu, Long Hồ 200.000
335 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, Tp Vĩnh Long 150.000
336 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 200.000
337 Anh HÙng P1, TP Vĩnh Long 50.000
338 Nhóm viên gạch nhỏ HS Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
339 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
340 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo TRường tiểu học Kim Đồng 200.000
341 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200.000
342 Le Thuy Trang 100.000
343 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ     400.000
344 Nhóm viên gạch nhỏ     50.000
345 Ly Thi Thanh Huong   200.000
346 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
347 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
348 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
349 Nguyễn Thị Cai P9, Tp Vĩnh Long 100.000
350 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *