STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
513 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
514 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
515 Mai Phu Toan 200.000
516 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
517 Ông bà giáo Tạ TT Tam Bình 1.000.000
518 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
519 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, Tp Vĩnh Long 150.000
520 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
521 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
522 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
523 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
524 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 100.000
525 Nguyen Thuy Cang 200.000
526 Bạn xem đài 100.000
527 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
528 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *