STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
393 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
394 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
395 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
396 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, TP Vĩnh Long 150.000
397 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
398 Nguyen Thi Thanh Xuan 50.000
399 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 100.000
400 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
401 Nguyeễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
402 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt     50.000
403 Huỳnh Thị Nài 900.000
404 Trần Duy Thiện P8, TP Vĩnh Long 600.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *