STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
184 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
185 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
186 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang      100.000
187 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
188 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, Tp Vĩnh Long 100.000
189 Le Thuy Trang 100.000
190 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
191 Chị Hương, Chị Thanh P2, TP Vĩnh Long 100.000
192 Chí Nguyên 100.000
193 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
194 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
195 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200.000
196 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo Trường tiểu học Kim Đồng 200.000
197 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
198 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, TP Vĩnh Long 150.000
199 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp VĨnh Long 50.000
200 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp Vĩnh Long 400.000
201 Bạn xem đài Tp Vĩnh Long 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *