STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
570 Ông Trương Văn Út, Trương Thị Nương, Trương Văn Tonnal Hiếu Thành, Vũng Liêm 100.000
571 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
572 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, Tp Vĩnh Long 100.000
573 Bạn xem đài Vĩnh Long 2.000.000
574 Hà Phước Vinh P1, Tp Vĩnh Long 100.000
575 Nguyễn Ngọc Lan P1, Tp Vĩnh Long 100.000
576 Trần Ngọc Thủy Tiên P8, Tp Vĩnh Long 150.000
577 Bạn xem đài 50.000
578 Bạn xem đài 100.000
579 Bui Khoi Nguyen 50.000
580 Bạn xem đài 50.000
581 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
582 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
583 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
584 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
585 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
586 Mai Cát Tường Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 200.000
587 Le Thuy Trang 100.000
588 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
589 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo Trường tiểu học Kim Đồng 200.000
590 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
591 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200.000
592 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
593 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 560.000
594 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 100.000
595 Dao Thi Thanh Truc 100.000
596 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
597 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
598 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, Tp Vĩnh Long 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *