STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
777 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 50,000
778 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
779 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50,000
780 Chị Tư K1, P3, TPVL 100,000
781 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
782 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
783 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 200,000
784 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
785 Thiên Vịnh, Huyền Minh Tiểu học Chu Văn An 200,000
786 Bông Sen Trắng Phước Hậu, Long Hồ 100,000
787 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
788 Khả Vy P1, TP Vĩnh Long 50,000
789 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
790 DTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum 50,000
791 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
792 DTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum 50,000
793 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
794 Tiệm bánh Hải Ký P1, TP Vĩnh Long 200,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *