STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
13 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
14 Gia đình Bạn xem đài Long Phước, Long  Hồ            400,000
15 Nhóm viên gạch nhỏ 100,000
16 Le Thuy Trang            100,000
17 Dao Thị Thanh Truc            100,000
18 Tran Anh Tuan            500,000
19 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 800,000
20 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400,000
21 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
22 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
23 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
24 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100,000
25 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50,000
26 Trương Hữu TRí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100,000
27 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, TP Vĩnh Long 150,000
28 Cát Anh P9, TP Vĩnh Long 100,000
29 Nhóm viên gạch nhỏ 100,000
30 Anh Khoa, Anh Thư Long Xuyên, An Giang 5,000,000
31 Anh Khoa, Anh Thư Long Xuyên, An Giang 1,000,000
32 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *