STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
629 Trần Ngọc Thủy Tiên P8, Tp Vĩnh Long 150.000
630 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
631 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
632 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình 1.000.000
633 Mười Tuấn P9, Tp Vĩnh Long 600.000
634 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
635 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
636 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
637 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
638 Hà Phước Vinh P1, Tp Vĩnh Long 100.000
639 Nguyễn Ngọc Lan P1, Tp Vĩnh Long 100.000
640 Anh Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long 100.000
641 Bạn xem đài P8, Tp Vĩnh Long 20.000
642 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
643 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
644 Cát Anh P9, Tp Vĩnh Long 100.000
645 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
646 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *