STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
511 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL                               100.000
512 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL                               100.000
513 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL                               100.000
514 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long                                 50.000
515 Nhật Minh, Ngân Nguyên
Minh Khuê, Minh Quân
Cái Bè, Tiền Giang 100.000
516 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
516a Mười Tuấn P9, Tp Vĩnh Long 1.200.000
517 Le Thuy Trang P1, Tp Vĩnh Long                               100.000
517a Nguyễn Ngọc Lan P1, Tp Vĩnh Long                               100.000
518 Nguyen Thi Ta Tân Hội                               100.000
518a Hà Phước Vinh P1, Tp Vĩnh Long 100.000
519 Cửa hàng nhôm Văn Nhãn                    1.000.000
519a Gia đình bạn xem đài Long Phước, Long Hồ                      200.000
520 Thiên Vịnh, Huyền Minh Long Phước, Long Hồ                      200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *