STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
395 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
396 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
397 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
398 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
399 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
400 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo Trường tiểu học Kim Đồng 200.000
401 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt, P1, TP Vĩnh Long 200.000
402 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
403 Nguyen Thi Minh Truc 200.000
404 Dao Thi Thanh Truc 100.000
405 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 200.000
406 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 200.000
407 Chị Diệp, Chị Thanh P2, TP VĨnh Long 200.000
408 Chị Hương P2, TP VĨnh Long 100.000
409 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình             1.000.000
410 Gia đình bạn xem đài Long Phước, Long Hồ                100.000
411 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
412 Bạn xem đài TP Vĩnh Long 1.200.000
413 Nguyễn Thi Huệ Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 1.000.000
414 Nguyễn Thị Cai Trường An 100.000
415 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên P9, TP VĨnh Long 150.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *