STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
64 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang               100.000
65 Minh Khuê, Khánh An Cái Bè, Tiền Giang               100.000
66 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
67 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
68 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
69 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
70 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
71 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
72 Bé Bin Khóm 2, TRần Phú, P4, TP Vĩnh Long 200.000
73 Huynh Chi Cong 500.000
74 Nhóm viên gạch nhỏ 100.000
75 Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long 100.000
76 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 550.000
77 Bé Phúc Vinh, Phúc Châu, Tuấn Tú P4, TP VĨnh Long 500.000
78 Bạn xem đài TP Vĩnh Long            1.200.000
79 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên P9, TP Vĩnh Long 300.000
80 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình            1.000.000
81 Dieu Phuong               100.000
82 Phan Hieu Trung               100.000
83 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
84 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo Trường tiểu học Kim Đồng 200.000
85 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt, P1, TP Vĩnh Long 200.000
86 Duy Trương P9, TP Vĩnh Long 200.000
87 Phan Hieu Trung 100.000
88 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
89 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
90 Hà Phước Vinh Q 7, TP Hồ Chí Minh 200.000
91 Nguyễn Ngọc Lan P1, TP Vĩnh Long 200.000
92 Bạn xem đài P8, TP Vĩnh Long 250.000
93 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang               100.000
94 Minh Khuê, Khánh An Cái Bè, Tiền Giang               100.000
95 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
96 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
97 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
98 Huynh Chi Cong 500.000
99 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
100 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
101 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang               100.000
102 Minh Khuê, Khánh An Cái Bè, Tiền Giang               100.000
103 Huynh Chi Cong               500.000
104 Thang               100.000
105 Huynh Chi Cong               500.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *