Đánh cắp số phận
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
266 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
267 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
268 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
269 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
270 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
271 Cát Anh P9, TP VĨnh Long 100.000
272 Bạn xem đài TP Vĩnh Long 1.500.000
273 Bạn xem đài 500.000
274 Ngụy Khả Doanh P4, TP Vĩnh Long 500.000
275 Bạn xem đài P8, TP Vĩnh Lonh 100.000
276 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
277 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
278 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *