STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
165 Ngụy Khả Doanh P4, Tp Vĩnh Long 500.000
166 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang              100.000
167 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
168 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
169 Bông Sen Trắng Phước Hậu, Long Hồ 100.000
169a Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
170 Cát Anh P9, TP Vĩnh Long 100.000
171 Vo Tuan Huy TT Tam Bình 50.000
172 Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long 100.000
173 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình 1.000.000
174 Mười Tuấn P9, TP Vĩnh Long 1.200.000
175 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
176 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
177 Nguyễn Ngọc Lan P1, Tp Vĩnh Long 100.000
178 Hà Phước Vinh P1, Tp Vĩnh Long 100.000
179 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp VĨnh Long 50.000
180 Thiên Vịnh,Huyền Minh   200.000
181 Gia đình bạn xem đài Phước Hậu, Long Hồ 200.000
182 Trần Duy Thiện P8, Tp Vĩnh Long                     600.000
183 Bạn xem đài   2.000.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *