STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
459 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
460 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
461 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp Vĩnh Long 50,000
462 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình 1,000,000
463 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
464 Cát Anh P9, Tp Vĩnh Long 100,000
465 Pham Thi Kim Thuy 200,000
466 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *