STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
327 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
328 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
329 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
330 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình               1.000.000
331 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
332 Bạn xem đài TP Vĩnh Long 1.500.000
333 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ                  400.000
334 Nguyen Hoang Duc Anh   50.000
335 Khôi Nguyên Long Hồ, Vĩnh Long 1.000.000
336 Anh Hà Ngọc Châu Công ty Rau quả TPHCM 1.000.000
337 Huỳnh Thị Nài Thốt Nốt, TP Cần Thơ 400.000
338 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 200.000
339 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
340 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *