STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
53 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
54 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
55 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
56 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
57 Ngụy Khả Doanh P4, Tp Vĩnh Long 500,000
58 Bạn xem đài P1, TP Vĩnh Long 2,000,000
59 Cát Anh P9, TP VĨnh Long 100,000
60 Nguyễn Thị Cai Trường An 100,000
61 TRương Phi Hảo P9, TP VĨnh Long 100,000
62 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình 1,000,000
63 Mai Cát Tường Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 200,000
64 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, TP Vĩnh Long         150,000
65 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100,000
66 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100,000
67 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400,000
68 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *