STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
1 Bạn xem đài P1, TP Vĩnh Long 4,000,000
2 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
3 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
4 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
5 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
6 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 200,000
7 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long                     50,000
8 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long                  100,000
9 Trương Văn Út, Trương Thị Nương, Trương Văn Tonal Hiếu Thành, Vũng Liêm                  400,000
10 Bạn xem đài P8, TP Vĩnh Long                  100,000
11 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ                  100,000
12 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình               1,000,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *