STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
153 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TpVL 100.000
154 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
155 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang                      100.000
156 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
157 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
158 Lò Nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
159 Nguyễn Thị Cai Trường An 100.000
160 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp VĨnh Long 50.000
161 Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long 100.000
162 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 500.000
163 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt                        50.000
164 Tran Van Dien Tan Hoi                      100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *