STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
537 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Nhơn Phú 100,000
538 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
539 Anh Hùng P1, TPVL 50,000
540 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hội 50,000
541 Bé Cát Anh P9, TPVL 100,000
542 Nhóm viên gạch nhỏ HS Trường Nguyễn Văn Thiệt 300,000
543 Nhật Minh, Ngân Nguyên
Minh Khuê, Minh Quân
Cái Bè, Tiền Giang 100,000
544 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
545 Yến Trâm Trường An 50,000
546 Tiệm điện Năm Xây P1, TPVL 50,000
547 Trung tâm phục hồi da Lan Quyên P1, TPVL 500,000
548 Minh Huy Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt 50,000
549 Minh Văn Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn 50,000
550 Bảo Vinh Bình Chánh, TPHCM 50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *