STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
7259 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
7260 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
7261 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
7262 Nguyễn Thị Hồng Điệp Tân Hội, TPVL 50.000
7263 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
7264 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
7265 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
7266 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
7267 Thảo Vân, Cẩm Vân Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
7268 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long                      50.000
7269 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long                      30.000
7270 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                    200.000
7271 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                    100.000
7272 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm                    100.000
7273 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TP Vĩnh Long                    100.000
7274 Diệp Mỹ Linh P5, Tp Vĩnh Long                    200.000
7275 Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long                      50.000
7276 Bạn xem đài Tân Hòa, TP Vĩnh Long                      50.000
7277 Tiệm phở Khôi Tân Hòa, TP Vĩnh Long                      30.000
7278 Tiệm phở Phú Quí Tân Hòa, TP Vĩnh Long                      50.000
7279 Tiệm bún bò Huế Tân Hòa, TP Vĩnh Long                    100.000
7280 Ông Trương Minh Lượng Phú Đức, Long Hồ                 1.250.000
7281 Ông bà Lê Văn Giác, Bùi Thị Phương Lâm Thuận Thới, Trà Ôn                 1.250.000
7282 Gia đình Thu Ba, Tám, Thư, Thơ, Tâm, Hương, Trang, Thảo, Tuấn Vĩnh Long                    750.000
7283 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên                    100.000
7284 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
7285 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
7286 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100.000
7287 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100.000
7288 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
7289 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
7290 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50.000
7291 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
7292 Cô Nam Cali                    100.000
7293 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long                      50.000
7294 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long                      50.000
7295 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên                    100.000
7296 Nguyễn Thị Hường Mỹ An, Mang Thít                    100.000
7297 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TP Vĩnh Long 500.000
7298 Cô Ánh P8, TP Vĩnh Long 500.000
7299 Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ                    200.000
7300 Cô Nguyễn Thị Thúy Uyển Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ                    100.000
7301 Cô Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ                    100.000
7302 Ông Trần Minh Nhuệ Giáo viên hưu Trường tiểu học Long An A, Long Hồ                    100.000
7303 Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến Giáo viên TrườngTHCS Long  An, Long Hồ                    100.000
7304 Cô Trần Kim Thái Giáo viên hưuTrường tiểu học Long An A, Long Hồ                    200.000
7305 Ông Nguyễn Văn Quang Long Hiệp, Long An, Long Hồ                    100.000
7306 Cô Nguyễn Hoàng Thiên Lan Giáo viên Trường PTTH Phạm Hùng, Long Hồ                    100.000
7307 Cửa hàng điện Vĩnh Hồ Khóm 1, TT Long Hồ                    400.000
7308 Cô Nguyễn Thị Quỳnh Như Giáo viên TRường THCS Long An, Long Hồ                    100.000
7309 Cô Đoàn Thị Khánh Vân Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ                    100.000
7310 Nguyễn Minh Thành Hậu Thành, Long An, Long Hồ                    100.000
7311 Ông Nguyễn Hoàng Oanh Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ                      50.000
7312 Ông Phạm Minh Tơ Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ                      50.000
7313 Ông Phạm Thanh Xuân Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ                      50.000
7314 Cô Dương Thị Phụng Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ                      50.000
7315 Cô Phạm Thị Kim Xuyến Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ                      50.000
7316 Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh Giáo viên Trường tiểu học Phước Hậu A, Long Hồ                      50.000
7317 Thái Vinh, Thiện Nhân Cty Long Vinh, Tp Vĩnh Long                      50.000
7318 Cô Nguyễn Thị Diệu Ngọc Hậu Thành, Long An, Long Hồ                      50.000
7319 Ông Lương Văn Mười Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ                      50.000
7320 Cô Nguyễn Thị Thúy Quyên Trường mần non Hòa Phú, Long Hồ                      50.000
7321 Nguyễn Văn Tuấn Hậu Thành, Long An, Long Hồ                      50.000
7322 Hà Thanh Nhớ Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ                    200.000
7323 Nguyễn Văn Hòa Ấp 2, Hòa Thạnh, Tam Bình                    100.000
7324 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình                    200.000
7325 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình                    100.000
7326 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình                    100.000
7327 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7328 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình                      50.000
7329 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình                      50.000
7330 Chú Nhiệm Tam Bình                      50.000
7331 Thi, Tiến TT Tam Bình                    100.000
7332 Lê Thị Yến Nhi                      50.000
7333 Võ Thị Tạo TT Tam Bình                    100.000
7334 Bích Chi USA                    200.000
7335 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Binh                      50.000
7336 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm                    100.000
7337 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long                      50.000
7338 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình                      50.000
7339 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình                    100.000
7340 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn                    500.000
7341 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn                      50.000
7342 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn                      50.000
7343 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình                      50.000
7344 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình                    100.000
7345 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn                      50.000
7346 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm                    100.000
7347 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân                    100.000
7348 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân                      50.000
7349 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                      20.000
7350 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                      50.000
7351 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn                      50.000
7352 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn                      50.000
7353 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn                      50.000
7354 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn                      20.000
7355 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn                      20.000
7356 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn                      20.000
7357 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn                      20.000
7358 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn                      30.000
7359 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn                      20.000
7360 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                      20.000
7361 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                      20.000
7362 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                      20.000
7363 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan                      50.000
7364 Bạn của Khoa Trường Hựu Thành, Trà Ôn                      20.000
7365 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn                      50.000
7366 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn                      20.000
7367 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình                    100.000
7368 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7369 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình                      50.000
7370 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình                    100.000
7371 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm                    100.000
7372 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình                      50.000
7373 Mười Ba Hiếu Tín,Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                      20.000
7374 Cô Hạnh Xăng dầu Nhơn Bình, Trà Ôn                    100.000
7375 Nguyễn Thị Kim Đen TT Tam Bình                      50.000
7376 Bà Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh                 1.000.000
7377 Quán chay bồ đề viên Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn                      20.000
7378 Lê Văn Bé Năm Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                      20.000
7379 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn                      20.000
7380 Lâm Ngọc Minh Châu P4, Tp Vĩnh Long 100.000
7381 Cửa hàng VTNN Trần Hiện Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
7382 Võ Thị Thanh Hà Mỹ Lộc, Tam Bình 100.000
7383 Sinh viên Lê Tam Bình TT Tam Bình 100.000
7384 Tiệm sắt Việt Hùng TT Tam Bình 100.000
7385 Nguyễn Thái Ngọc Muội TT Tam Bình 100.000
7386 Lệ Khánh (bán cá) TT Tam Bình 50.000
7387 Hồ Hưng Thịnh TT Tam Bình 50.000
7388 Lê Quốc Trung P4, Tp Vĩnh Long 100.000
7389 Lê Tâm Như P4, Tp Vĩnh Long 100.000
7390 Nguyễn Mỹ Ngọc Phú Quới, Long Hồ 50.000
7391 Nguyễn Mỹ Tiên Phú Quới, Long Hồ 50.000
7392 Tôổ nấu cơm từ thiện cầu Bằng Tăng Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
7393 Tôn Thị Phấn Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
7394 Nguyễn Trí Thuyên Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
7395 Nguyễn Đăng Doanh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
7396 Bùi Ngọc Thặm TT Tam Bình 100.000
7397 Cô Hạnh Khóm 3, TT Tam Bình 200.000
7398 Ba Sâm Khóm 5, P4, TP Vĩnh Long 100.000
7399 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                    100.000
7400 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                    100.000
7401 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                    100.000
7402 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                       50.000
7403 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                       50.000
7404 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                    100.000
7405 Ngọc Sương, Bé Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh                    100.000
7406 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                    100.000
7407 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                    100.000
7408 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                    100.000
7409 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                    100.000
7410 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                    100.000
7411 Cô Sáu Phụng TPHCM                    200.000
7412 anh Nguyên Võ USA                    100.000
7413 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                    250.000
7414 Đoàn Thị Thu Hà Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                       50.000
7415 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                       50.000
7416 Nhà hảo tâm Tây Ninh                       50.000
7417 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                    100.000
7418 Nguyễn Thị Phướng P3, TP Vĩnh Long                      50.000
7419 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ                      50.000
7420 Âu Văn Mến Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang                    100.000
7421 Đoàn Thị Tuyết Nga An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                      50.000
7422 Chị Minh Thư Đài PT-TH Vĩnh Long                    100.000
7423 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp                      50.000
7424 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước                      50.000
7425 Cô Yến TP Hồ Chí Minh                    100.000
7426 Cô Đức TP Hồ Chí Minh                    100.000
7427 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long                    100.000
7428 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long                    100.000
7429 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An                      50.000
7430 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100.000
7431 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7432 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7433 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7434 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7435 Trần Diễm Hương Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7436 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
7437 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
7438  Ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7439 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7440 Hương linh bà Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7441 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
7442 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TPHCM 50.000
7443 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TPHCM 50.000
7444 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
7445 Đại lý thuốc tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
7446 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
7447 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
7448 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
7449 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7450 Ông Đặng Văn Kê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7451 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7452 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7453 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7454 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7455 Cô Hà ( bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7456 Cô Thủy ( TAGS) Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7457 Trần Thị Bích Đào Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7458 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7459 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7460 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA                      50.000
7461 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7462 Cô Yến ( bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7463 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm                      20.000
7464 Phạm Kim Mỹ Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7465 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7466 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7467 ĐỖ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7468 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7469 Thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7470 Baà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm                      50.000
7471 DNTN Nguyễn Huỳnh Mỹ Trung, Cái Bè, Tiền Giang                    200.000
7472 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TP Vĩnh Long                    200.000
7473 Phật tử Đoàn Bát Quan Trai Vũng Liêm                    150.000
7474 Bạn xem đài Vũng Liêm                    200.000
7475 Dương Thị Trúc Linh Sinh viên Đại học Cửu Long 100.000
7476 Lê Thị Trúc Chi Rạch Nưng, Trung Hiệp, Vũng Liêm 100.000
7477 Cường, Yến Nhi TT Vũng Liêm 50.000
7478 Cô Dúng (giáo viên hưu) TT Vũng Liêm 50.000
7479 Nguyễn Thanh Tùng Phòng nội vụ TT Vũng Liêm 400.000
7480 Diệu Liên Phật tử Chùa Hội An 100.000
7481 Diệu Tánh TT Vũng Liêm 100.000
7482 Cô Liễu Mỹ phẩm chợ Vũng Liêm 50.000
7483 Cô Trinh Tạp hóa chợ Vũng Liêm 50.000
7484 Cô Ánh Nga Tạp hóa chợ Vũng Liêm                      50.000
7485 Cô Tuyết (bán bánh) TT Vũng Liêm                    100.000
7486 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng liêm 100.000
7487 Thú y Hoàng Vũ TT Vũng liêm 200.000
7488 Văn Thố TT Vũng liêm 50.000
7489 Chín Hồng TT Vũng liêm 100.000
7490 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng liêm 20.000
7491 Nhà sách Hồng Nhan TT Vũng liêm 50.000
7492 Mỹ Phẩm Hằng TT Vũng Liêm 50.000
7493 Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh TT Vũng Liêm 130.000
7494 Photo Ngọc Châu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 100.000
7495 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50.000
7496 Bé Bi Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20.000
7497 Đăng Khoa, Lan Thanh Trung Ngãi,  Vũng Liêm 40.000
7498 Bé Đình Quân, Gia Hân TPHCM 100.000
7499 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7500 Tạ Thị Diệp Trung Thành Tây, Vũng Liêm 50.000
7501 Vương Chí Quốc Trà Vinh 50.000
7502 Bé Khắc Long Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20.000
7503 Phật tử Chùa Hội An TT Vũng liêm 50.000
7504 Phật tử chùa Phước Thọ TT Vũng liêm 20.000
7505 VTNN Nam Ký TT Vũng liêm 200.000
7506 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20.000
7507 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
7508 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7509 Trần Minh Thư Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7510 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn 250.000
7511 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
7512 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100.000
7513 Nhà hảo tâm An Bình, Long Hồ 200.000
7514 Chị Huệ bán sữa đậu nành Phà An Bình, Long Hồ 100.000
7515 Anh Sơn An Bình, Long Hồ 50.000
7516 Mỹ Lệ Long Phước, Long Hồ 100.000
7517 Chị Tư Khóm 1, P3, TP Vĩnh Long 400.000
7518 Gia đình Hai Liên KDL Trường An,Vĩnh Long 100.000
7519 Cô Đỗ Thị Rớt Cựu giáo viên trường Nguyễn Đình Chiểu                    400.000
7520 Ông bà Trương Văn Út, Trương Thị Nương, Trương Văn Tonal Hiếu Thành, Vũng Liêm                    100.000
7521 Gia đình Chú Hai Việt Phước Hậu, Long Hồ                    300.000
7522 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ                    400.000
7523 Pham Cong Trang                    500.000
7524 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200.000
7525 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
7526 Vu Duc Vinh 200.000
7527 DLVS Minh Sanh Tiền Giang 1.000.000
7528 Pham Thanh Trung 500.000
7529 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang 50.000
7530 Tran Thi Thuy Anh 300.000
7531 Bạn xem đài 150.000
7532 Huynh Hoang Hai 500.000
7533 Huynh Hoang Hai 500.000
7534 Bạn xem đài Cái Bè, Tiền Giang 3.000.000
7535 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
7536 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên 200.000
7537 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên 50.000
7538 Ông bà Trương Văn Út, Trương Thị Nương, Trương Văn Tonal Hiếu Thành, Vũng Liêm 230.000
7539 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long 180.000
7540 Diệp Gia Trung Hiếu, Vũng Liêm 200.000
7541 Bạn xem đài 50.000
7542 Nguyen Thi Nhu Quynh 100.000
7543 Tran Thi Diem Thuy 500.000
7544 Chau Minh Toan 100.000
7545 Ngo Ngoc Anh 200.000
7546 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, Tp Vĩnh Long 100.000
7547 Huynh Thi Quynh Vuong 500.000
7548 Pham Thi Hanh 1.000.000
7549 Ông bà Nguyễn Văn Nô, Nguyễn Thị Nàng Tân Bình, Tân Hạnh, Long Hồ                 1.200.000
7550 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long                      50.000
7551 Cô Nguyệt Q Bình Chánh, TPHCM                    200.000
7552 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TP Vĩnh Long                    200.000
7553 Nguyen Thi Hoang Trang                    100.000
7554 Mai Phu Toan                    200.000
7555 Van Phuoc Hau                    800.000
7556 Van Phuoc Hau                    800.000
7557 Phan Thi Anh Tuyet                    100.000
7558 Nguyen Van Quan                    100.000
7559 An Nhiên P1, TP Vĩnh Long                      20.000
7560 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt                      50.000
7561 Lam Hue Anh                    200.000
7562 Nguyen Thi Thanh Xuan                      50.000
7563 Nguyen Thi Thanh Xuan                      50.000
7564 Dang Thanh Vu TP Hồ Chí Minh                    300.000
7565 Nguyen Bao Quoc                    200.000
7566 Ngoc Huynh                    700.000
7567 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long                    100.000
7568 Ông bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long                    200.000
7569 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, Tp Nha Trang                    500.000
7570 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL                    100.000
7571 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long 250.000
7572 Bạn xem đài TP Vĩnh Long 200.000
7573 Chị Dung Phước Hậu, Long Hồ                 2.000.000
7574 Chị Vân Phước Hậu, Long Hồ                 2.000.000
7575 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long                    100.000
7576 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long                    100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *