STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
18345 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long Tân Lộc, Tam Bình 3,000,000
18346 Anh Nguyên Hòa Lợi 100,000
18347 Hồ Thanh Quan Bình Phước 50,000
18348 Vân Anh, Thảo Nhi Phước Hậu, Long Hồ 100,000
18349 Bạn xem đài 200,000
18350 Bạn xem đài 1,000,000
18351 Chuyen Qua Mo Mo 100,000
18352 Ông Trương Văn Bé Trương Rạch Gốc, Tân An Luông 100,000
18353 Ông Ba, Bà Trâm Cha Mẹ phật tử Năng Lành 150,000
18354 Tiệm vàng Quý Phượng Xuân Hiệp, Trà Ôn 100,000
18355 Hảo ( phế liệu) Hòa Bình 100,000
18356 Thức ăn Gia Súc Mười Nghị Hòa Bình 100,000
18357 VTNN Năm Vân Hòa Bình 100,000
18358 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình 50,000
18359 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình 50,000
18360 Quán Lợi Lợi Tường Lộc, Tam Bình 200,000
18361 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200,000
18362 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100,000
18363 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
18364 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 150,000
18365 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200,000
18366 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân 100,000
18367 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
18368 Tiệm lưới Quang Minh 100,000
18369 Ông Huỳnh Văn Nữa Sữa chữa cầu đường 715 100,000
18370 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50,000
18371 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND xã Trường An 50,000
18372 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50,000
18373 Nguyễn Trung Điền P5, TPVL 50,000
18374 Đào Duy bè cá Tân Hội 50,000
18375 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
18376 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
18377 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
18378 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
18379 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50,000
18380 Xe Hoàng Đức 50,000
18381 Thảo Vân, Cẩm Vân 50,000
18382 Baà Trần Thị Ba P4, TPVL 100,000
18383 Chiị 5 hủ tiếu P1, TP Vĩnh Long 100,000
18384 Trương Mỹ Vân Vĩnh Long 2,000,000
18385 Chiêm Hoàng Đạt P2, Tp Vĩnh Long 500,000
18386 Bà Lương Thị Ba P1, TP Vĩnh Long 500,000
18387 Lê Đinh Gia Phát P1, TP Vĩnh Long 200,000
18388 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn 250,000
18389 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300,000
18390 CXLD Hòa Lợi P8, TPVL 200,000
18391 Nhà Hảo Tâm An Bình 200,000
18392 Chị Dung Đồng Phú 100,000
18393 Cô Phượng P4, TPVL 200,000
18394 Bé Trâm Anh An Bình 100,000
18395 Chị Mỹ An Bình 50,000
18396 Cô Út Phinh An Bình 50,000
18397 Tôổ từ Thiện An Bình 200,000
18398 Cô Thủy An Bình 50,000
18399 Anh Lý An Bình 50,000
18400 Anh Cù Văn Mười P3, TP Vĩnh Long 50,000
18401 Anh Cù Thành Sĩ P3, TP Vĩnh Long 50,000
18402 Cô Cù Thị Cẩm P3, TP Vĩnh Long 50,000
18403 Chị Đẹp An Bình 50,000
18404 Chị Hoàng Bán gia vị chợ Vĩnh Long 50,000
18405 Cô Rớt Bán nón chợ Vĩnh Long 50,000
18406 Anh Sơn An Bình 50,000
18407 Bà Nguyễn Thị Gở, 90t Mang Thít 500,000
18408 Nguyễn Minh Tâm 1,200,000
18409 Ông Baà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200,000
18410 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, TP Vĩnh Long 50,000
18411 Lò bánh mì Tuấn Minh Cái Nhum, Mang Thít 100,000
18412 Ban trị sự Thành Đông Thaành An, Thành Đông, Bình Tân 100,000
18413 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 100,000
18414 Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHCM 1,000,000
18415 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100,000
18416 Võ Thị Kiều Song Phú, Ba Càng 50,000
18417 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Ba Càng 100,000
18418 Trần Thị Âu cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
18419 Trần Thị Đầy cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
18420 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18421 Phật tử Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18422 Giáo Khanh 50,000
18423 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
18424 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
18425 Bà năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250,000
18426 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
18427 Nguyễn Thị Bê Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
18428 Trần Kim Thắm Tân Bình, Tân Hội 50,000
18429 Ông Đặng văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
18430 Phòng Răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
18431 Trạm y Tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
18432 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
18433 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
18434 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50,000
18435 ĐTDĐ Thanh Phong Long Hiệp 50,000
18436 Phương – Hạnh ( bán vải) 50,000
18437 Cây xăng Thuận Phát Tân Long, Mang Thít 50,000
18438 Nội thất Mai Trang P4, TPVL 250,000
18439 Bạn xem đài 210,000
18440 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
18441 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước 100,000
18442 Cô năm Kim Chợ Long Hiệp 50,000
18443 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
18444 Xe Khách Phương Hân Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
18445 Lê Thị Ngọc Loan Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
18446 Nguyễn Lê Phương Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
18447 Lê Đặng Trung Nghĩa Tân Quới Trung, Vũng Liêm 100,000
18448 Cô Hà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
18449 DNTN Phân bón Út Mân Tân Quới Trung, Vũng Liêm 1,000,000
18450 Phật tử Huệ Hồng P1, TP Vĩnh Long 100,000
18451 Tạp hóa Tứ Cường P9, TP Vĩnh Long 50,000
18452 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
18453 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100,000
18454 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, TP Vĩnh Long 100,000
18455 Khác Dũng P3, TP Vĩnh Long 200,000
18456 Ngụy Thế Vinh, Ngụy Diệu Quang P4, TP Vĩnh Long 600,000
18457 Tạp hóa Hiếu Dung Tân Hòa 600,000
18458 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên 100,000
18459 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên 50,000
18460 Nhóm viên gạch nhỏ HS Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
18461 Bé Khánh Ngọc, Khánh Linh 43A Võ Thị Sáu 100,000
18462 Bạn xem đài Vĩnh Long 200,000
18463 Bạn xem đài Vĩnh Long 10,000
18464 Minh Thảo Long Phước, Long Hồ 50,000
18465 Dolla P2, Tp Vĩnh Long 200,000
18466 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, p1, TPVL 50,000
18467 Phật tử Chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200,000
18468 Gđ Thầy Hiếu Tt Tam Bình 150,000
18469 Ông Bà Dân nam Tt Tam Bình 100,000
18470 Trinh, Kim, Thuấn Tt Tam Bình 100,000
18471 Vũ Phong TT Tam Bình 100,000
18472 Phương Anh TT Tam Bình 100,000
18473 Chú mến ( tài xế xe Tam Bình) TT Tam Bình 100,000
18474 Cô Bé tám TT Tam Bình 200,000
18475 Cô Thảo Trà Ôn 50,000
18476 Vựa cam Khánh Nhân Tt Tam Bình 100,000
18477 Tiệm kiếng Bảy Chiến TT Tam Bình 100,000
18478 Hồ Minh Thái Trà Ôn 50,000
18479 Chú Tâm TT Tam Bình 200,000
18480 Phú Khang, Bảo Ngọc TT Tam Bình 200,000
18481 Nguyễn Duy Khánh TT Tam Bình 50,000
18482 Nguyễn Quốc Thanh TT Tam Bình 100,000
18483 Dì Hai Thành TT Tam Bình 100,000
18484 Võ Thị Tạo 100,000
18485 Trần Chí Hùng Tam Bình 250,000
18486 Phạm Thị Hồng Dung Tam Bình 100,000
18487 Nguyễn Thị Thu Sương Tam Bình 100,000
18488 Bà Diệu Đức Tân An Luông 50,000
18489 Ngô Thị Tuyết (bán cá) Bán cá TT Tam Bình 50,000
18490 Võ Mạnh Hiền Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
18491 Võ Mạnh Lương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
18492 Ông Trần Văn Bảy ( bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
18493 Bà Nguyễn Thị Chính Mỹ Thạnh Trung, Vũng Liêm 100,000
18494 Tôn Thị Phấn Mỹ Thạnh Trung, Vũng Liêm 20,000
18495 Nguyễn Trí Thuyên Mỹ Thạnh Trung, Vũng Liêm 20,000
18496 Nguyễn Đăng Doanh Tam Bình 20,000
18497 Huỳnh Liên Tam Bình 100,000
18498 Tiệm sắt Việt Hùng TT Tam Bình 100,000
18499 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50,000
18500 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100,000
18501 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành 50,000
18502 Trường, Phượng Hựu Thành 50,000
18503 Bé Nguyên Bán thịt bò chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
18504 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50,000
18505 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
18506 Hội từ Thiện Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100,000
18507 Học, Bé Bảy Bán giày dép Cợ Hựu Thành 20,000
18508 An Gọn Bán quần áo Chợ Hựu Thành 20,000
18509 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp 500,000
18510 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
18511 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
18512 Thượng tọa thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100,000
18513 Thượng tọa thích Minh Đạt Chùa Bửu An, Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
18514 Thượng tọa thích Phước Hạnh Chùa Phật NGọc Xá Lợi 100,000
18515 Ông Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long 50,000
18516 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18517 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung 100,000
18518 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
18519 Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
18520 Nguyễn Thiện Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
18521 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
18522 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên 50,000
18523 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh 50,000
18524 Thị Tiến TT Tam Bình 100,000
18525 Ban trị sự PGHH Tân Quới 600,000
18526 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành 20,000
18527 Cô Thủy Hựu Thành 20,000
18528 Nhà may Cẩm Hựu Thành 20,000
18529 Chú Hiền Lương Hựu Thành 20,000
18530 Bé Xuân Mai Hựu Thành 20,000
18531 Nhà hảo tâm Hựu Thành 50,000
18532 Giàu, Kha, Khiêm P1, TP Vĩnh Long 100,000
18533 Giàu, Kha, Khiêm P1, TP Vĩnh Long 100,000
18534 Trọng Tín P4, TP Vĩnh Long 200,000
18535 Sáu Đậm Hòa Thịnh 2,600,000
18536 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
18537 Le Thuy Anh Thu 800,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *