STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
5325 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
5326 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
5327 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
5328 Nguyễn Thị Hồng Điệp Tân Hội, TPVL 50.000
5329 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
5330 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
5331 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
5332 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
5333 Thảo Vân, Cẩm Vân Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
5334 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long                    50.000
5335 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long                    30.000
5336 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm                 100.000
5337 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                 100.000
5338 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                 200.000
5339 Chị Minh Thư Đài PT-TH Vĩnh Long                 100.000
5340 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp                    50.000
5341 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước                    50.000
5342 Cô Yến TP Hồ Chí Minh                 100.000
5343 Cô Đức TP Hồ Chí Minh                 100.000
5344 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An                    50.000
5345 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp Vĩnh Long                    50.000
5346 Bảo Ngọc, Thanh P4, TP Vĩnh Long                    50.000
5347 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long                 100.000
5348 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long                 100.000
5349 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
5350 Tập thể Calli 100.000
5351 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
5352 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100.000
5353 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100.000
5354 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
5355 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
5356 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50.000
5357 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
5358 Cô Nam Cali                 100.000
5359 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long                    50.000
5360 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long                    50.000
5361 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5362 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5363 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5364 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                    50.000
5365 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                    50.000
5366 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5367 Ngọc Sương, Bé Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh                  100.000
5368 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5369 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5370 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5371 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5372 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5373 Cô Sáu Phụng TPHCM                  200.000
5374 anh Nguyên Võ USA                  100.000
5375 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                  250.000
5376 Đoàn Thị Thu Hà Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                    50.000
5377 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                    50.000
5378 Nhà hảo tâm Tây Ninh                    50.000
5379 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
5380 Phạm Văn Nghi KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh                    50.000
5381 Nguyeễn Thị Phướng P3, Tp Vĩnh Long                    50.000
5382 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
5383 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình                 200.000
5384 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình                 100.000
5385 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình                 100.000
5386 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
5387 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình                    50.000
5388 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình                    50.000
5389 Chú Nhiệm Tam Bình                    50.000
5390 Thi, Tiến TT Tam Bình                 100.000
5391 Lê Thị Yến Nhi TT Tam Bình                    50.000
5392 Võ Thị Tạo TT Tam Bình                 100.000
5393 Bích Chi USA                 200.000
5394 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Binh                    50.000
5395 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm                 100.000
5396 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long                    50.000
5397 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình                    50.000
5398 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình                 100.000
5399 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn                 500.000
5400 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn                    50.000
5401 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn                    50.000
5402 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình                    50.000
5403 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình                 100.000
5404 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn                    50.000
5405 Bà Lương Thị Ba, Diệu Nghĩa Bình Minh                 100.000
5406 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm                 100.000
5407 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân                 100.000
5408 Thọ Hùng, Kim Cương Chợ Vĩnh Xuân                 100.000
5409 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân                    50.000
5410 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                    20.000
5411 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                    50.000
5412 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn                    50.000
5413 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn                    50.000
5414 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn                    50.000
5415 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
5416 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
5417 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
5418 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
5419 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
5420 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn                    50.000
5421 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
5422 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
5423 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
5424 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan                    50.000
5425 Bạn của Khoa Trường Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
5426 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn                    50.000
5427 Cô Hạnh ( xăng dầu) Nhơn Bình, Trà Ôn                 100.000
5428 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, Tp Nha Trang                 500.000
5429 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
5430 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình                 100.000
5431 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
5432 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình                    50.000
5433 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình                 100.000
5434 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm                 100.000
5435 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình                    50.000
5436 Mười Ba Hiếu Tín,Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                    20.000
5437 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh              1.000.000
5438 Nguyễn Thị Chính Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình                 100.000
5439 Nguyễn Thị Thu Sương Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình                 100.000
5440 Nguyễn Thị Kim Đen TT Tam Bình                    50.000
5441 Hồ Minh Thái Trà Côn, Trà Ôn                    50.000
5442 Nguyễn Văn Bôn Trà Côn, Trà Ôn                 200.000
5443 Nguyễn Văn Thành TT Tam Bình                 200.000
5444 Hạnh Huệ TP Cần Thơ                    50.000
5445 Cô giáo Mật Tân Long Họi, Mang Thít                 200.000
5446 Cô Thùy Tân Long Họi, Mang Thít                 100.000
5447 Mai Thảo Công ty Honda Tân Thành, Tân Long Hội                 200.000
5448 Lưu Hồng Thúy Trà Côn, Trà Ôn                    50.000
5449 Chị Sáu Trà Côn, Trà Ôn                    50.000
5450 Nguyễn Thị Yến Tuyết Trà Côn, Trà Ôn                    50.000
5451 Phan Thị Bảy Trà Côn, Trà Ôn                    50.000
5452 Nguyễn Ngọc Huyền Trà Côn, Trà Ôn                    50.000
5453 Tiệm vàng Quý Phượng Xuân Hiệp, Trà Ôn                 100.000
5454 Mai Thanh Nga TT Tam Bình                 100.000
5455 Thầy giáo Tâm Tường Lộc, Tam Bình                 200.000
5456 Cô Ngân TT Tam Bình                 100.000
5457 Cô Lĩnh TT Tam Bình                 100.000
5458 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
5459 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long              3.000.000
5460 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100.000
5461 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
5462 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5463 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5464 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5465 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5466 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5467 Trần Diễm Hương Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5468 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
5469 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
5470 Hương linh Ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
5471 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
5472 Hương linh bà Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
5473 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
5474 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TPHCM 50.000
5475 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TPHCM 50.000
5476 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
5477 Đại lý thuốc tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
5478 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
5479 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
5480 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn 250.000
5481 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
5482 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100.000
5483 Chị Huệ bán sữa đậu nành Phà An Bình, Long Hồ 100.000
5484 Anh Sơn An Bình, Long Hồ 50.000
5485 Chị Phượng (xe ôm) An Bình, Long Hồ 50.000
5486 Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50.000
5487 Ly The Van 500.000
5488 Bạn xem đài P1, TP Vĩnh Long 1.000.000
5489 Cửa hàng máy tính Quốc Huy Phạm Thái Bường, P4, TP Vĩnh Long 100.000
5490 Tran Thi Phuong Thuy 200.000
5491 Bạn xem đài 50.000
5492 Le Huu Phuoc 200.000
5493 Bạn xem đài 150.000
5494 Trinh Nguyen Thi Bang 100.000
5495 Tran Thi Quynh Trang 200.000
5496 Vu Duc Vinh 200.000
5497 Tập thể công ty TNHH MTV vận tải Đạt Lan P2, Q Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 2.000.000
5498 Nguyễn Thị Thu Nga 500.000
5499 Nguyen An Gia Khanh 500.000
5500 Anh Nghi Bến Tre 2.000.000
5501 Chị Huyền (con bà Chín Trầu) P4, TP Vĩnh Long 200.000
5502 DNTN Khánh Phong Phạm Hùng, P2, TP Vĩnh Long 600.000
5503 Nguyễn Thị Anh Thư P8, TP Vĩnh Long 200.000
5504 DNTN Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TP Vĩnh Long 200.000
5505 Phạm Thị Ngọc Thảo P5, Tp Vĩnh Long 400.000
5506 Chị Liễu Chợ Cái Đôi 100.000
5507 Cô Giang TP Hồ Chí Minh 100.000
5508 Cô Thảo Chợ Cái Đôi 100.000
5509 Nguyễn Thị Hường Bán gạo chợ Cái Đôi 100.000
5510 Nguyễn Hoàng Anh P4, TP Vĩnh Long 100.000
5511 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
5512 Bạn xem đài Tân Hòa, TP Vĩnh Long 50.000
5513 Phở Phú Quí Tân Hòa, TP Vĩnh Long 50.000
5514 Bún bò Huế Tân Hòa, TP Vĩnh Long 100.000
5515 Phở Khôi Tân Hòa, TP Vĩnh Long 30.000
5516 Nguyễn Văn Đó TP Hồ Chí Minh 1.000.000
5517 Trần Ngọc Huyền, Phan Văn Cần Song Phú, Tam Bình 100.000
5518 Tổ từ thiện Hai Râu Tân Quới, Bình Tân 100.000
5519 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Phú Ninh, Song Phú 100.000
5520 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
5521 Hồ Hiếu Hoàng, Tạ Huyền TRân Song Phú, Tam Bình 100.000
5522 Ta Huu Binh, Ta Thanh Dat 500.000
5523 Nguyen Thi Hoang Trang 100.000
5524 Huynh Thi Thuy Trang 300.000
5525 Chau Minh Toan 100.000
5526 Cửa hàng máy tính Quốc Huy 100.000
5527 Ngo Ngoc Anh 100.000
5528 Nguyen Van Anh Tân Ngãi, TP Vĩnh Long 100.000
5529 Minh Quoc 100.000
5530 Nguyen Thi Hoang Trang 100.000
5531 Mai Phu Toan 200.000
5532 Dang Thanh Vu 500.000
5533 Nguyen Van Quan 100.000
5534 Chú Trọng An Phú A, Long An, Long Hồ 500.000
5535 Công ,  Duyên – Lò chả lụa Thành Công Hiếu Phụng, Vũng Liêm 800.000
5536 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5537 Cô Út Duyên Bán xoài Quới Hiệp 100.000
5538 Bé Huệ Quyên, Vũ Nguyên Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5539 Nhà trọ Hồng Gấm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5540 Chùa Quang Minh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5541 Hợp tác xã Vinh Phát Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
5542 Huỳnh Thị Xuân Hậu Giang 30.000
5543 Bé Phương Linh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5544 Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 20.000
5545 Trần Kim Anh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5546 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5547 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
5548 Gia đình ông bà Lê Thanh Phong Phước Hậu, Long Hồ                 200.000
5549 Lương Minh Tâm P5, Tp Vĩnh Long                 200.000
5550 Hai cháu Bi Bo P3, Tp Vĩnh Long                 200.000
5551 Bà Dương Thị Minh Hường Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 400.000
5552 Bạn xem đài K2, P3, TP Vĩnh Long                 200.000
5553 Bạn xem đài Khu nhà ở Hoàn Hảo                 400.000
5554 Bà Trần Kim Đồng P4, Tp Vĩnh Long                 200.000
5555 Chị La Thị Huỳnh Mai P3, Tp Vĩnh Long                 400.000
5556 Thanh Nhàn P1, Tp Vĩnh Long                 400.000
5557 Ngọc Sương P1, Tp Vĩnh Long                 400.000
5558 BGH Trường mần non Tư Thục Hoa Sen An Phước, Mang Thít                 400.000
5559 Dì Năm Sơn K1, P2, TP Vĩnh Long                 400.000
5560 Dì Năm Sơn K1, P2, TP Vĩnh Long                 400.000
5561 Dì Năm Sơn K1, P2, TP Vĩnh Long                 400.000
5562 Dì Năm Sơn K1, P2, TP Vĩnh Long                 400.000
5563 Bà Trần Thị Minh Phượng P4, Tp Vĩnh Long                 200.000
5564 Nguyễn Thị Năm P4, Tp Vĩnh Long                    50.000
5565 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít                    50.000
5566 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít                    50.000
5567 Nguyễn Thị Phước Bến Cát, Bình Dương                 700.000
5568 Nguyễn Thị Bé Em, Bùi Thị Bảo Trân Mỹ Đức Tây, Cái Bè                 200.000
5569 Minh Thiện TT Long Hồ                 300.000
5570 Lê Ngọc Nữ P1, TP Vĩnh Long                 400.000
5571 Lê Thị Bích Thuận P1, TP Vĩnh Long                 200.000
5572 Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, TP Vĩnh Long                    50.000
5573 Nguyễn Trọng Dự P1, TP Vĩnh Long                    50.000
5574 Hai cô Nguyễn Thị Mến, Lê Thị Mười              6.000.000
5575 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TP Vĩnh Long                 800.000
5576 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long                 100.000
5577 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long                 100.000
5578 Bà Gionna Phan Thị Đô Quán Cơm Tân Tân, P1, TPVL              4.000.000
5579 Lê Huỳnh Khang 16/47A P1, Tp Vĩnh Long                    50.000
5580 Diệp Gia Trung Hiếu, Vũng Liêm                 200.000
5581 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên                    50.000
5582 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên                 200.000
5583 Thiệu Ngọc Nguyên Thanh P3, Tp Vĩnh Long                 200.000
5584 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long              1.000.000
5585 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, Tp Nha Trang                 500.000
5586 Trần Diễm Thúy Long Phước, Long Hồ                 200.000
5587 Nguyễn Thị Ngọc Điệp P4, Tp Vĩnh Long              1.000.000
5588 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình                 100.000
5589 Lý Thị Dứng Trà Ôn                 200.000
5590 Thái Thành Đô Trà Ôn                    50.000
5591 Hồ Hiếu Hoàng, Tạ Huyền Trân Phú Ninh, Song Phú, Tam Bình                 100.000
5592 Trần Thị Ngọc Huyền, Phan Văn Cần Phú Ninh, Song Phú, Tam Bình                 100.000
5593 Tổ từ thiện Hai Râu Tân Quới, Bình Tân                 100.000
5594 Lý Kim Thuận Thủ Dầu Một, Bình Dương                 500.000
5595 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
5596 Tập thể Calli 100.000
5597 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
5598 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100.000
5599 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100.000
5600 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
5601 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
5602 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50.000
5603 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
5604 Cô Nam Cali                 100.000
5605 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long                    50.000
5606 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long                    50.000
5607 Phạm Thị Anh Thư Pt chùa Kỳ Viên                 100.000
5608 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Pt chùa Kỳ Viên                 100.000
5609 Nguyễn Thị Đăng Khoa K1, P3, Tp Vĩnh Long                 200.000
5610 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL                    50.000
5611 Lê Thị Tư Tân Ngãi, Vĩnh Long                 400.000
5612 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long              3.000.000
5613 Cát Anh P9, Tp Vĩnh Long                 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *