STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
8329 Bà Lương Thị Ba P1, Tp Vĩnh Long 500.000
8330 Giáo viên hưu KHóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200.000
8331 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50.000
8332 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200.000
8333 Thảo Trâm K1, P2, TPVL 200.000
8334 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100.000
8335 Ông Huỳnh Văn Nửa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
8336 Sáu Hòa 50.000
8337 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
8338 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50.000
8339 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
8340 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50.000
8341 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
8342 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
8343 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
8344 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50.000
8345 Xe Hoàng Đức 50.000
8346 Thảo Vân, Cẩm Vân 50.000
8347 Bà Trần Thị ba P4, Tp Vĩnh Long 50.000
8348 Chị 5 hử tiếu P1, Tp Vĩnh Long 150.000
8349 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200.000
8350 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
8351 Trần Huỳnh Anh Thơ 100.000
8352 Tiệm lưới Quang Minh 100.000
8353 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50.000
8354 Nhà trọ Thứ Lan Trường An 400.000
8355 Nguyễn Thị Cai P9, Tp Vĩnh Long 100.000
8356 Bạn xem đài Cây khế, P2, Tp Vĩnh Long 50.000
8357 Bạn xem đài 200.000
8358 Chiêm Hoàng Đạt P8, Tp Vĩnh Long 500.000
8359 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn 250.000
8360 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
8361 Chị Dung Đồng Phú, Long Hồ 100.000
8362 Bé Trâm Anh An Bình 100.000
8363 Hà Bùi Vĩnh Long 200.000
8364 Cô Ba Ba Càng 100.000
8365 Cô Thủy An Bình 50.000
8366 Tổ từ Thiện An Bình 200.000
8367 Chị Mỹ An Bình 50.000
8368 Anh Lý An Bình 50.000
8369 Bé Lê Mai An Bình 40.000
8370 Cô Rớt Bán nón Chợ Vĩnh Long 50.000
8371 Chị Hoàng Bán nón Chợ Vĩnh Long 50.000
8372 Cô Út Ửng AN Bình 50.000
8373 Chị Hà Chợ Vĩnh Long 50.000
8374 Anh Sơn An Bình 60.000
8375 Anh cù Thanh Sĩ P3, Tp Vĩnh Long 50.000
8376 Anh Cù Văn Mười P3, Tp Vĩnh Long 50.000
8377 Chị Hai Phò An Bình 50.000
8378 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200.000
8379 Traần Thị Như Tân Quới Tây, Trường An 50.000
8380 Nguyễn Thị Hoa Tân Hòa, Vĩnh Long 50.000
8381 Đinh Thị Hồng Vĩnh Phú, Tân Ngãi 50.000
8382 Trần Ánh Nguyệt Tân Xuân, Tân Ngãi 100.000
8383 Lê Thanh Quang Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
8384 Bá Tuấn Trường Hải 100.000
8385 Lý Liên Tân Thuận An, Tân Ngãi 50.000
8386 Đỗ Thị Sót Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
8387 Ông Sáu Quang Tân Hòa, Vĩnh Long 100.000
8388 Nguyễn Thị Diễm Thúy Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200.000
8389 Nguyễn Thị Kim Hoa Tân Long Hội, Mang Thít 200.000
8390 Tô Thiị Tuyết Hương Long Hồ, Vĩnh Long 100.000
8391 Lưu Thúy Hằng Song Phú, Tam Bình 50.000
8392 Hoàng Văn Vui Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200.000
8393 Gđ Phương Mai Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200.000
8394 Thái Ánh Thủy An Bình, Long Hồ 50.000
8395 Hoàng Kim Thủy Tân Ngãi 50.000
8396 Nguyễn Thị Tám Long Hồ, Vĩnh Long 50.000
8397 Nguyễn Như Quỳnh Long Hồ, Vĩnh Long 100.000
8398 Ông Hai Phố Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200.000
8399 Hồ Ngọc Điệp P4, Tp Vĩnh Long 200.000
8400 Nguyễn Thị Thủy Long Hồ, Vĩnh Long 100.000
8401 Lê Thị Ngọc Hân Thuận An, Bình Minh 50.000
8402 Nguyễn Thị Thê P8, Tp Vĩnh Long 50.000
8403 Lê Thị Đẹp Hòa Phú, Long Hồ 100.000
8404 Dương Thị Hoa Hòa Phú, Long Hồ 50.000
8405 Minh Phước Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
8406 Bà Tư Bà Kè 50.000
8407 Nguyễn Thị Đỡ Long Hồ, Vĩnh Long 50.000
8408 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Trà Ôn 50.000
8409 Cô Huệ Chợ Trường An 20.000
8410 Nguyễn Hữu Phước Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
8411 Nguyễn Ngọc Tân Quới Tây, Trường An 20.000
8412 Chung Hữu Ngọc P9, Tp Vĩnh Long 50.000
8413 Nguyễn Thị Mai Tân Hưng, Tân Hạnh 100.000
8414 Tran Thi Thuy Anh Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
8415 Trần Mỹ Hưng Tân Quới Tây, Trường An 50.000
8416 Bé Năm Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
8417 Cô Loan Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50.000
8418 Nguyễn Tiến Hùng Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 20.000
8419 Chị Cân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100.000
8420 Lê Thị Tư Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi 200.000
8421 Nước đá Vân Anh Tân Ngãi 50.000
8422 Võ Văn Mỹ Tân Ngãi 50.000
8423 Ba Bế Vĩnh Bình, Tân Ngãi 50.000
8424 Bánh mì Hằng Tân Thuận An, Tân Ngãi 20.000
8425 Bạn nghe đài Tân Quới Đông, Trường An 50.000
8426 Cô 9 Cà phê Tân Quới Đông, Trường An 50.000
8427 Trinh Hoàng Nhân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100.000
8428 Trần Văn Trưa Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100.000
8428a Phan Thanh Trí Sở NN & PTNN Vĩnh Long 50.000
8429 Vũ Thị Minh Trang Sở NN & PTNN Vĩnh Long 50.000
8430 Phan Thị Thùy Dung Tân Xuân, Tân Ngãi 50.000
8431 Một Giáo Viên Trường Nguyễn Trung Trực 100.000
8432 Trần Quang Tản Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100.000
8433 Nhóm bạn Thiện Nguyện 27/11 2.000.000
8434 Người Vĩnh Long 2.600.000
8435 Bạn xem đài P8, Tp Vĩnh Long 100.000
8436 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang       100.000
8437 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang       100.000
8438 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang       100.000
8439 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang       100.000
8440 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang         50.000
8441 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang         50.000
8442 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang       100.000
8443 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè, Tiền Giang       100.000
8444 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang       100.000
8445 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang       100.000
8446 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang       100.000
8447 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang       100.000
8448 Cô Sáu Phụng TPHCM       100.000
8449 Chị Ba Trúc USA       100.000
8450 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè       100.000
8451 anh Nguyên Võ USA       100.000
8452 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ         50.000
8453 Anh chị Thảo, Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang       250.000
8454 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
8455 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150.000
8456 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100.000
8457 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100.000
8458 Vũ Phong TT Tam Bình 100.000
8459 Phương Anh TT Tam Bình 100.000
8460 Chú Mến Tài xế xe Tam Bình 100.000
8461 Cô Bé Tám TT Tam Bình 200.000
8462 Cô Thảo Trà Ôn 50.000
8463 Vựa cam Khánh Nhân TT Tam Bình 100.000
8464 Tiệm kiếng Bảy Chiến TT Tam Bình 100.000
8465 Hồ Minh Thái Trà Ôn 50.000
8466 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
8467 Nguyễn Duy Khánh Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
8468 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
8469 Trần Chí Hùng TT Tam Bình 250.000
8470 Phạm Thị Hồng Dung Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
8471 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8472 Ngô Thị Tuyết Bán cá TT Tam Bình 50.000
8473 Trần Văn Bảy Bí thư Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8474 Tôn Thị Phấn Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
8475 Nguyễn Trí Thuyên Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
8476 Nguyễn Đăng Doanh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
8477 Huỳnh Liên TT Tam Bình 100.000
8478 Tiệm sắt Việt Hùng TT Tam Bình 100.000
8479 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100.000
8480 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
8481 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
8482 Bé, Nguyên bán thịt bò chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
8483 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
8484 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
8485 Hội từ thiện ấp Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100.000
8486 Học, Bé Bảy bán giày dép Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8487 An, Gọn bán quần áo Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8488 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp 500.000
8489 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp 50.000
8490 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100.000
8491 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100.000
8492 Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng P1, TPVL 50.000
8493 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8494 Ông bà Quá có Trần Văn Phước,
Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
8495 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
8496 Nguyễn Thiện Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8497 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8498 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8499 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8500 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8501 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8502 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8503 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8504 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
8505 Chú Nhiệm Tam Bình 50.000
8506 Nguyễn Thị Kim Đen TT Tam Bình 50.000
8507 Thy, Tiến TT Tam Bình 100.000
8508 Dịch vụ du lịch Văn Xem Long Phú, Tam Bình 100.000
8509 Cô Tú Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
8510 Sạp quần áo bà Ba Thạnh Long Phú, Tam Bình 50.000
8511 Nguyễn Thị Thu Sương Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
8512 Nguyễn Thị Chính Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
8513 Lê Thị yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
8514 Chú Tâm K3, TT Tam Bình 200.000
8515 Nguyễn Phúc Thịnh Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
8516 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
8517 Cô Thu (bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
8518 Cô Nguyễn Thị Kim Chi NHT Trường THCS Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
8519 Cô giáo Mười Giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Xuân, Trà Ôn         50.000
8520 Trần Thị Phụng Trung Hiệp, Vũng Liêm         50.000
8521 Ban trị sự PGHH Tân Quới Bình Tân       500.000
8522 Hội dông y P1, TPVL       100.000
8523 Nguyễn Thị Hồng Thủy Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8524 Nguyễn Kim Lệ Hòa Bình, Trà Ôn 100.000
8525 Nguyễn Thanh Truyền Tư pháp Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
8526 Tám Bon Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8527 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100.000
8528 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
8529 Bà Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100.000
8530 Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8531 Đoàn Trường Duy Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
8532 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8533 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8534 Nguyễn Thị Diễm Phương TT Tam Bình 50.000
8535 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50.000
8536 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8537 Nguyễn Mạnh Hiền Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8538 Thiện Trí Thông Trà Vinh 100.000
8539 Cô Năm Trà Vinh 100.000
8540 Ông Ba, bà Trâm TT Long Hồ 40.000
8541 Kim Thư Trạm y tế Nhơn Phú 80.000
8542 Lê Thanh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
8543 Bà Trần Minh Phượng P4, TPVL 200.000
8544 Chị Huyền (con bà Chín Trầu) P4, TPVL 200.000
8545 Dương Tấn Đạt, Dương Tấn Phát P5, TPVL 200.000
8546 Cô Hom (bán dừa) An Bình, Long Hồ 400.000
8547 Chj Sửu (bán rau) P5, TPVL 200.000
8548 Dì Ngọc Chợ P5, TPVL 200.000
8549 Nguyễn Ngọc Định Chợ P5, TPVL 200.000
8550 Bạn xem đài P4, TPVL 100.000
8551 Bạn xem đài P4, TPVL 200.000
8552 Bạn xem đài P4, TPVL 1.000.000
8552a Lê Thị Thúy Hiền 100.000
8553 BXD Long An 100.000
8554 Huỳnh Công Định 100.000
8555 Choy Lee 50.000
8556 Trần Dương Trúc Thanh 50.000
8557 Bạn xem đài 2.000.000
8558 Nguyễn Thị Thu Thanh 2.000.000
8559 Cô Kỳ Duyên 500.000
8560 Bạn xem đài 100.000
8561 Võ Thị Diễm 50.000
8562 Nguyễn Tấn Lực Đồng Tháp 60.000
8563 Nguyễn Tấn Lực Đồng Tháp 60.000
8564 Lý Thế Vân 350.000
8565 Bạn xem đài 100.000
8566 Bạn xem đài 100.000
8567 Lưu Thị Thu Phương 1.000.000
8568 Huỳnh Thị Nài TP Cần Thơ 900.000
8569 Hà Ngọc Châu Công ty rau quả TPHCM 2.000.000
8570 Nguyễn Văn Chinh Nước Xoáy, Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
8571 TAGS Mười Nghị Hòa Bình, Trà Ôn 100.000
8572 Quán Lợi Lợi Tường Lộc, Tam Bình 200.000
8573 Tiệm vàng Quí Phượng Xuân Hiệp, Trà Ôn 100.000
8574 Hảo ( phế liệu) Hòa Bình, Trà Ôn 100.000
8575 VTNN Năm Vân Hòa Bình, Trà Ôn 100.000
8576 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình 50.000
8577 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình 50.000
8578 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
8579 Ông Dương Văn Ngợi Phú Quới, Long Hồ 100.000
8580 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100.000
8581 Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
8582 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
8583 Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
8584 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
8585 Đặng văn Truyền Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
8586 Đặng Văn Kê Trung Trị, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
8587 Trần Thị Âu Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
8588 Ông Nguyễn Văn Tiến Khóm 1, TT Vũng Liêm 100.000
8589 Trần Thị Đầy Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
8590 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
8591 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
8592 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
8593 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
8594 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
8595 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
8596 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
8597 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
8598 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP HCM 50.000
8599 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP HCM 50.000
8600 Phật tử Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8601 Giáo Khanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8602 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250.000
8603 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8604 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8605 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8606 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8607 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8608 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long 50.000
8609 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
8610 Thanh Diễm, Diễm Nhi Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8611 Hồ Trường Quí Chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8612 Trạm y tế Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8613 Tấn Thành (lò rèn) Long Hồ 50.000
8614 Nội thất Mai Trang P4, TPVL 250.000
8615 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8616 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8617 Tiệm Thanh Hồng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8618 Cô Hà (bán gạo)\ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8619 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8620 Ông Dậu (tài xế) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8621 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8622 Huỳnh Hồng Vy Rạch Giá, Kiên Giang 50.000
8623 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
8624 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8625 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8626 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8627 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
8628 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8629 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8630 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8631 Chú Út (Hai Nhàn) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8632 Lâm Hán Phong Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8633 Nguyễn Tấn Nghiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8634 Chị Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8635 Cô Thu Lan Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8636 Huỳnh Ngọc Triều Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8637 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
8638 Thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8639 Huệ Tường chợ Quới An, Vũng Liêm 100.000
8640 Huệ Nhân chợ Quới An, Vũng Liêm 100.000
8641 Nguyễn Thị Cẩm Thơi chợ Quới An, Vũng Liêm 100.000
8642 Trương Thanh Nhung chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8643 Trương Thanh Nguyên chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8644 Nguyễn Thị Kim Phượng chợ Quới An, Vũng Liêm 100.000
8645 Hồ Thị Nguyệt chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8646 Vân + Nê (tạp hóa) chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8647 Cô Xinh Ân chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8648 Huỳnh Hoàng Nhân chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8649 Trần Tuấn Kiệt chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8650 Cô Tuyền (bán quần áo may sẵn) chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8651 Đặng Thị Yến chợ Quới An, Vũng Liêm 30.000
8652 Nhà máy Út Tân chợ Quới An, Vũng Liêm 100.000
8653 Nguyễn Thị Hồng Thắm chợ Quới An, Vũng Liêm 30.000
8654 Cô Lục chợ Quới An, Vũng Liêm 30.000
8655 Cô Chi (bán vé số) chợ Quới An, Vũng Liêm 30.000
8656 Tuấn (xe honda) chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8657 Võ Văn Ngoan chợ Quới An, Vũng Liêm 100.000
8658 Lâm Ngọc Mai chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8659 Huệ Lộc chợ Quới An, Vũng Liêm 100.000
8660 Đại lý thuốc tây Hữu Tuyết chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8661 Trần Thanh Thương chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8662 Từ Khánh Liêm chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8663 Cô Phí chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8664 Võ Lê Gia Minh Phước Trường, Quới An, Vũng Liêm 30.000
8665 Hồ Thị Ba Quới An, Vũng Liêm 50.000
8666 Nguyễn Thị Phượng Cà Phê, Quới An, Vũng Liêm 50.000
8667 Bé Ba (bán tàu hủ) chợ Quới An, Vũng Liêm 30.000
8668 Tô Tố Anh chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8669 Nguyễn Minh Mẫn Phước Trường Quới An 30.000
8670 Huệ Dương Tân  Quới Trung, Vũng Liêm 100.000
8671 Áo Cưới Phúc lộc chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8672 Cô Hía chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8673 Bé Thành Đạt Chánh An, Mang Thít 50.000
8674 Lành + Nhân (bán đồ rấy) Chợ Cái Nhum, Mang Thít 100.000
8675 Cô Chín ( bán vải) chợ Quới An, Vũng Liêm 100.000
8676 Hớn Linh Đường Quới An, Vũng Liêm 50.000
8677 Cao Nhật Huy ấp 7, Hòa Hiệp, Tam Bình 50.000
8678 Cao Huỳnh Long Hòa Hiệp, Tam Bình 100.000
8679 Cao Thái Bình Hòa Hiệp, Tam Bình 100.000
8680 Nguyễn Thị Xê Chánh An, Mang Thít 50.000
8681 Lâm Gia Huy Trường tiểu học TT Vũng Liêm 50.000
8682 Cô Hương Quới An, Vũng Liêm 50.000
8683 Cô Loan (bán dép) Quới An, Vũng Liêm 50.000
8684 Ngô Thị Trừ Quới An, Vũng Liêm 100.000
8685 Cô Hai Ngọt Quới An, Vũng Liêm 50.000
8686 Cẩm Huỳnh, Khánh Huỳnh Quới An, Vũng Liêm 50.000
8687 Kim Hiền Quới An, Vũng Liêm 50.000
8688 Cô Nguyệt Quới An, Vũng Liêm 50.000
8689 Cô Thúy Uốn tóc chợ Quới An 50.000
8690 Bé Thúy An chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8691 Cô Kỳ Duyên 500.000
8692 Bạn xem đài 50.000
8693 Phòng Thời sự Đài PT – THVL 2.000.000
8694 Bà Tư Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
8695 Cô Ba Chợ Cua, P4, Tp Vĩnh Long 50.000
8696 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, Tp Vĩnh Long 100.000
8697 Lý Cẩm Nguyệt P1, Tp Vĩnh Long 100.000
8698 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long 500.000
8699 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
8700 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, Tp Vĩnh Long 100.000
8701 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
8702 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 50.000
8703 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
8704 Cô Mai ( nghỉ hưu) P1, Tp Vĩnh Long 50.000
8705 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
8706 Phòng Thời sự Đài PT – THVL 2.000.000
8707 Lương Minh Tâm Tp Vĩnh Long 200.000
8708 Lê Trần Thanh Thảo Phước Hậu, Long Hồ 200.000
8709 Cô Bích Vân Đài PT – THVL 200.000
8710 BGH Trường mần non tư thục Hoa Sen An Phước, Mang Thít 500.000
8711 Bà Mai Thị Ngẫu Nguyễn Huệ, P2, TPVL 400.000
8712 Cô La Thị Huỳnh Mai P3, Tp Vĩnh Long 400.000
8713 Giàu, Kha, Khiêm P1, Tp Vĩnh Long 100.000
8714 Giàu, Kha, Khiêm P1, Tp Vĩnh Long 100.000
8715 Chi đoàn công ty CPTVXD Vĩnh Long 80A1, Trần Phú, P4, TPVL 200.000
8716 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50.000
8717 Bà Nguyễn Thị Sậu Thanh Đức, Long Hồ 50.000
8718 Bà Kim Ngân Lò bún Mang Thít 100.000
8719 Cha Hoai, Con Kim Ngọc Nhà bè TPHCM 200.000
8720 Bà Trần Kim Đồng P3, Tp Vĩnh Long 200.000
8721 Bạn xem đài Khu nhà ở Hoàn Hảo 400.000
8722 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long 3.000.000
8723 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
8724 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
8725 Bảo Ngọc, Thanh P4, Tp Vĩnh Long 50.000
8726 Yến Trâm Trường An 50.000
8727 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
8728 Ông Nguyễn Văn Dậu Phạm Hùng, P2, TpVL 50.000
8729 Ông Bà Năm Xây Trường An 50.000
8730 Bạn xem đài P2, TP Vĩnh Long 200.000
8731 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100.000
8732 Cô Ba Chợ Cua, P4, Tp Vĩnh Long 50.000
8733 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên P9, Tp Vĩnh Long 100.000
8734 Hà Thị Xuân Hào Tân Ngãi, TP Vĩnh Long 100.000
8735 Bà Đoàn Thị Đẹp Tân Nhơn, Tân Hạnh, Long Hồ 200.000
8736 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1.000.000
8737 Ông Tuấn Long, Bà Liên Anh P2, TP Vĩnh Long 200.000
8738 Chị Diệp P2, TP Vĩnh Long 50.000
8739 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình 1.000.000
8740 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
8741 Nguyen Thi Thuy 300.000
8741a Mười Tuấn P9, Tp Vĩnh Long 600.000
8742 Anh Nhân P1, Tp Vĩnh Long 100.000
8743 34 Nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 660.000
8744 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, Tp Vĩnh Long 100.000
8745 Nguyễn Thị Ngọc Điệp P4, Tp Vĩnh Long 1.000.000
8746 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
8747 Chị Nữ Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
8747a Anh Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long 100.000
8748 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng Liêm 100.000
8749 Thú Y Hoàng Vũ TT Vũng Liêm 200.000
8750 Văn Thố TT Vũng Liêm 50.000
8751 Chín Hồng TT Vũng Liêm 100.000
8752 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng Liêm 20.000
8753 Nhà sách Hồng Nhan TT Vũng Liêm 50.000
8754 Lê Thị Kim Hương TT Vũng Liêm 50.000
8755 Mỹ Phẩm Hằng TT Vũng Liêm 50.000
8756 Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh TT Vũng Liêm 130.000
8757 Photo Ngọc Châu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
8758 Yến Ngọc Chợ Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50.000
8759 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50.000
8760 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50.000
8761 Bé Bi Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20.000
8762 Đăng Khoa Trung Ngãi,  Vũng Liêm 40.000
8763 Bé Đình Quân, Gia Hân TPHCM 100.000
8764 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
8765 Tạ Thị Diệp Trung Thành Tây, Vũng Liêm 50.000
8766 Dương Chí Quốc Trà Vinh 50.000
8767 Bé Khắc Long Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20.000
8768 Đặng Vũ Lâm Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50.000
8769 Đặng Xuân Mai Trung Ngãi,  Vũng Liêm 30.000
8770 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20.000
8771 Phật tử Chùa Hội An Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50.000
8772 Huỳnh Anh Thư, Huỳnh Nguyễn Anh Duy Trung Ngãi,  Vũng Liêm 100.000
8773 Phật tử Chùa Phước Thọ TT  Vũng Liêm 20.000
8774 Phật tử Chùa Hội An TT  Vũng Liêm 50.000
8775 VTNN Nam Ký TT Vũng Liêm 100.000
8776 Cô Vân Tân Lược, Bình Tân 100.000
8777 Bạn xem đài 1.000.000
8778 Bạn xem đài P8, Tp Vĩnh Long 100.000
8779 Huỳnh Nguyễn Tú Anh 53/16 Phạm Thái Bường, P4, Tp Vĩnh Long 200.000
8780 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
8781 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100.000
8782 Nguyễn Văn Đâu TX Long Mỹ, Hậu Giang 100.000
8783 Võ Thị Kiều Song Phú, Tam Bình 50.000
8784 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình 100.000
8785 Lò bánh mì Tuấn Anh Cái Nhum, Mang Thít 100.000
8786 Lê Thùy Trang Ninh Kiều, Cần Thơ 200.000
8787 Bạn xem đài P8, Tp Vĩnh Long 300.000
8788 DNTN Khánh Phong Phạm Hùng, P2, TpVL 600.000
8789 Bạn xem đài P2, TP Vĩnh Long 200.000
8790 Võ Thi My Linh Cty Pepsico chi nhánh Cần Thơ 300.000
8791 Bạn xem đài 100.000
8792 Nguyen Thi Luong 300.000
8793 Ho Le Nga 200.000
8794 Ta My Linh 200.000
8795 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TP Vĩnh Long 50.000
8796 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 420.000
8797 Trương Nhựt Khôi P5, Tp Vĩnh Long 50.000
8798 Trương Nhựt Khôi P5, Tp Vĩnh Long 50.000
8799 Ban xem dai 100.000
8800 Ban xem dai 100.000
8801 Ban xem dai 400.000
8802 Ban xem dai 100.000
8803 Ho Le Nga 200.000
8804 Anh Tuấn, Việt Cường Trà Ôn 400.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *