STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
2772 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long       50.000
2773 Cửa hàng nội Thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long     250.000
2774 Ông bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long     200.000
2775 Cô Ba Chợ Cua, P4, TPVL 100.000
2776 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 100.000
2777 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
2778 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100.000
2779 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100.000
2780 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
2781 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
2782 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50.000
2783 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
2784 Tập thể Calli   100.000
2785 Nam ( Calli) Úc     100.000
2786 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long       50.000
2787 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long       50.000
2788 Bé Thái Phú Vinh ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm     100.000
2789 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long     100.000
2790 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân     100.000
2791 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội     200.000
2792 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
2793 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
2794 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
2795 Nguyễn Thị Hồng Điệp Tân Hội, TPVL 50.000
2796 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
2797 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
2798 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji   50.000
2799 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
2800 Thảo Vân, Cẩm Vân Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
2801 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long       50.000
2802 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100.000
2803 Huỳnh Thị Dung Số 02, Tân Long, Mang Thít     300.000
2804 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL     100.000
2805 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long    3.000.000
2806 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
2807 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
2808 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
2809 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang       50.000
2810 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang       50.000
2811 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
2812 Ngọc Sương, Bé Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP HCM     100.000
2813 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
2814 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
2815 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
2816 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
2817 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
2818 Cô Sáu Phụng TPHCM     200.000
2819 anh Nguyên Võ USA     100.000
2820 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     250.000
2821 Đoàn Thị Thu Hà Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang       50.000
2822 Nhà hảo tâm Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang       50.000
2823 Tuyết Nga Chợ An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
2824 Nhà hảo tâm Tây Ninh       50.000
2825 Anh Nhâm Thâm An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
2826 Trọng Tín P4, TP Vĩnh Long 600.000
2827 Chú Bảy Cảnh Cựu Chiến binh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh     100.000
2828 Chú Út Ngợi Cựu Chiến binh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh     100.000
2829 Chị Hồng Thu Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân     100.000
2830 Cô Nguyễn Thị Cẩm Hồng Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân     100.000
2831 Anh Út Thuận Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân       50.000
2832 Cô Ngọc Thanh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân     100.000
2833 Bà Năm Hoa Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh     100.000
2834 Chị Kim Huyền Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh     100.000
2835 Em Thanh Thúy Thành Trung, Bình Tân     100.000
2836 Bạn Thanh Huy Thành Trung, Bình Tân     100.000
2837 Chú Thím Sáu Lực Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân     100.000
2838 cô chú 9 Màu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân     100.000
2839 Chú Hai Khanh Cơ sở máy cuốc ấp Hòa Thới, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân     100.000
2840 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân     100.000
2841 Anh Hai Tâm (xe ôm) Thanh Đức, Long Hồ     100.000
2842 Cô Hồ Ngọc Thu Hòa Hiệp, Nguyễn văn Thảnh, Bình Tân     100.000
2843 Chị Oanh ( tiệm bán Mỹ Phẩm) Chợ Nguyễn Văn Thảnh     100.000
2844 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ     100.000
2845 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long     300.000
2846 Chị Huệ ( bán sữa đậu nành) Phà An Bình     100.000
2846a Chị Phượng (xe ôm) An Bình, Long Hồ       50.000
2847 Anh Sơn An Bình, Long Hồ       50.000
2848 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn     250.000
2849 Anh Cù Văn Mười P3, Tp Vĩnh Long       50.000
2850 Anh Cù Thành Sĩ P3, Tp Vĩnh Long       50.000
2851 Cù Thị Cẩm P3, Tp Vĩnh Long       50.000
2852 Chú Tám Nha ( bán meo nấm rơm) Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
2853 Cường, Duyên ( vựa heo) Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
2854 Phương, Dung Bình Thành, Trung Hiếu, VL 100.000
2855 Anh Hai Sơn Bình Trung, Trung Hiếu, VL 100.000
2856 Cô Châu ( bán nấm rơm) Chợ Vũng Liêm 100.000
2857 Phật tử Diệu Hương Bình Thành, Trung Hiếu, VL 100.000
2858 Cô Phụng Bình Thành, Trung Hiếu, VL 100.000
2859 Lê Tấn Đạt Mướp Sát, Trung Hiệp, VL 100.000
2860 Đặng Thị Kim Hoa
( bán đồ gia dụng)
Bình Thành, Trung Hiếu, VL 50.000
2861 Nguyễn Thị Bé Bảy ( xe tải 7 Kỷ) Bình Thành, Trung Hiếu, VL 100.000
2862 Nguyễn Đăng Khoa ( bán meo nấm rơm) Bình Thành, Trung Hiếu, VL 50.000
2863 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2864 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2865 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2866 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2867 Trần Thị Âu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
2868 Bà Trần Thị Đầy Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
2869 Tạp hóa Ngân Lượng Hiếu Phụng, Vũng Liêm       50.000
2870 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
2871 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
2872 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
2873 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
2874 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm     100.000
2875 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít     100.000
2876 Cô Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ       50.000
2877 Cô Nga Chợ Long Hiệp, Long Hồ       50.000
2878 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm       50.000
2879 Đặng Văn TRực Trung Hiếu, Vũng Liêm       50.000
2880 Quán chay Thanh Tịnh 1 Trung Hiếu, Vũng Liêm       50.000
2881 Ông Bà Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Thị Thu Vũng Liêm       50.000
2882 Ông Bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Vũng Liêm       50.000
2883 Cô Út Xuyên ( cây xăng Tân Long) Tân Long, Mang Thít       50.000
2884 Pha Lê Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2885 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2886 Bà Năm HÙng Tân An Luông, Vũng Liêm     250.000
2887 Hương Linh Ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm       50.000
2888 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm       50.000
2889 Trần Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm       50.000
2890 Trần Kim Thắm Tp HCM       50.000
2891 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm       50.000
2892 Đồng Công Khả Phong Tp HCM       50.000
2893 Đồng Công Phúc An Tp HCM       50.000
2894 Nguyễn Thị Hoồng Trung Thành, Vũng Liêm       50.000
2895 ĐTDĐ Thuận An Cái Nhum, Mang Thít       50.000
2896 ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ       50.000
2897 Cửa hằng TĂGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ       50.000
2898 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2899 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2900 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2901 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2902 Cô Hà ( bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2903 Cô Thủy ( TAGS) Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2904 Trần Thị Bích Đào Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2905 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2906 Nguyeễn Thị Mỹ Thanh USA       50.000
2907 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2908 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2909 Cô Yến ( bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2910 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm       20.000
2911 Tiệm thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2912 Cô Hà ( bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2913 Phạm Kim Mỹ Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2914 Trần Minh Thư Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2915 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2916 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2917 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2918 Đại lý thuốc tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm       50.000
2919 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít       50.000
2920 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít       50.000
2921 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm       50.000
2922 Ông Đặng Văn Kê Trung Hiệp, Vũng Liêm       50.000
2923 Gia đình cụ ông Lê Văn Mười ( nhà thuốc tây cây Còng) Khóm 1, Cái Vồn, Bình Minh  1.000.000
2924 Lò nem Sáu Xệ con Tân Hạnh, Long Hồ     400.000
2925 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình     200.000
2926 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình     100.000
2927 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình     100.000
2928 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2929 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình       50.000
2930 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình       50.000
2931 Chú Nhiệm Tam Bình       50.000
2932 Thi, Tiến TT Tam Bình     100.000
2933 Lê Thị Yến Nhi TT Tam Bình       50.000
2934 Võ Thị Tạo TT Tam Bình     100.000
2935 Bích Chi USA     200.000
2936 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Binh       50.000
2936a Nguyễn Thị Cai Trường An     100.000
2937 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm     100.000
2938 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long       50.000
2939 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình       50.000
2940 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình     100.000
2941 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn     500.000
2942 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn       50.000
2943 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn       50.000
2944 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình       50.000
2945 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình     100.000
2946 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn       50.000
2947 Bà Lương Thị Ba, Diệu Nghĩa Bình Minh     100.000
2948 Thùng ĐCNĐ chợ vĩnh xuân Trà Ôn     100.000
2949 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm     100.000
2950 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân     100.000
2951 Thọ Hùng, Kim Cương Chợ Vĩnh Xuân     100.000
2952 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân       50.000
2953 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm       20.000
2954 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm       50.000
2955 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn       50.000
2956 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn       50.000
2957 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn       50.000
2958 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn       20.000
2959 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn       20.000
2960 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn       20.000
2961 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn       20.000
2962 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn       20.000
2963 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn       50.000
2964 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn       20.000
2965 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn       20.000
2966 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn       20.000
2967 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan       50.000
2968 Bạn của Khoa Trường Hựu Thành, Trà Ôn       20.000
2969 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn       50.000
2970 Cô Hạnh ( xăng dầu) Nhơn Bình, Trà Ôn     100.000
2971 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, Tp Nha Trang     500.000
2972 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn       20.000
2973 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình     100.000
2974 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
2975 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình       50.000
2976 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình     100.000
2977 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm     100.000
2978 Ban trị sự PGHH Tân Quới     500.000
2979 Đoàn Thị Diễm Thúy Tường Lộc, Tam Bình 100.000
2980 Lưu Trần Hoàng Long TT Tam Bình 200.000
2981 Vũ Phong Tam Bình 100.000
2982 Phương Anh Tam Bình 100.000
2983 Cô Bé tám Tường Lộc, Tam Bình 200.000
2984 Vựa cam Khánh Nhân Loan Mỹ, Tam Bình 100.000
2985 Tiệm kiếng Bảy Chiến Tam Bình 100.000
2986 Chú Mến ( tài xế xe Tam Bình) Tam Bình 100.000
2987 Nguyễn Ngọc Bích Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
2988 Nguyễn Ngọc Dinh Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
2989 Trần Thị Phụng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2990 Nguyễn Thị Hồng Thủy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2991 Tiệm sắt Kim Quang TT Tam Bình 100.000
2992 Sạp quần áo Cô Hai TT Tam Bình 100.000
2993 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình 50.000
2993a Pham Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2994 Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình 50.000
2995 Cô Thảo Trà Ôn 50.000
2996 Cô Giang TP HCM     100.000
2997 Cô Thảo Cái Đôi     100.000
2998 Nguyễn Thị Hường Bán gạo Chợ Cái Đôi     100.000
2999 Nguyễn Minh Khoa Tân Quới, Tân Hòa 50.000
3000 Quán bún bò huế Thanh Bình, Tân Hưng 100.000
3001 Quán phở Khôi Tân Hòa, TP Vĩnh Long 30.000
3002 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long 50.000
3003 Pham Hong Cuc   200.000
3004 Pham Ho Kim Hong   100.000
3005 Bạn xem đài   10.000.000
3006 Nguyen Bao Quoc   200.000
3007 Mai Thi Ngoc Oanh   200.000
3008 Mai Phu Toan   200.000
3009 Huynh Quoc Nam   120.000
3010 Chu Tien Co Sanh   200.000
3010a Phan Thi Anh Tuyet Trà Ôn 100.000
3011 Huynh Cong Dinh   100.000
3012 Bạn xem đài   50.000
3013 Huynh Hoang Hai   1.000.000
3013a Nguyen Thi Hoang Trang   100.000
3014 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ       50.000
3014a Nguyễn Thị Anh Thư P8, TP VĨnh Long     200.000
3015 Trương Văn Bình Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3015a Chị Huền ( con bà Chín Trầu) P4, TP Vĩnh Long     200.000
3016 Trương Bảo Đức Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3017 Phạm Văn Ly Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3018 Phạm Thị Thu Thủy Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3019 Huỳnh Thị Thúy Vy Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3020 Trần Kim Ngân Rạch Đôi, Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3021 Nguyễn Thị Thảo Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3022 Phạm Minh Triều Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3023 Lê Văn Hải Em Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3024 Nguyễn Thị Kiều Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3025 Nguyễn Văn Gương Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3026 Nguyễn Thị Hồng Lệ Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3027 Đặng Thúy Loan Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3028 DĐặng Văn Hồng Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3029 Phạm Văn Hồng Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3030 Nguyễn Thanh Phúc Đập Thủ, Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3031 Phạm Thị Đê Ấp Nhất, Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3032 Trần Văn Nghĩa Ấp Nhất, Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3033 Trần Thị Huyền Trân Ấp Nhất, Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3034 Phạm Kim Uyên Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3035 Phạm Phương Oanh Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3036 Phạm Ánh Tiên Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3037 Võ Tuyết Nguyên Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm       50.000
3038 Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ Mang Thít     100.000
3039 Sáu Đậm Hòa Thuận, Hòa Ninh, Long Hồ  1.000.000
3040 Ông bà Sáu Em P2, Tp Vĩnh Long     500.000
3041 Phạm Thị Ngọc Thảo P5, Tp Vĩnh Long       400.000
3042 Trương Phi Hảo P5, Tp Vĩnh Long 100.000
3043 Vo Thi Chuc Linh Vĩnh Long 50.000
3044 Le Ngoc Anh Pha Cần Thơ 50.000
3045 Cửa hàng máy tính Quốc Huy Phạm Thái Bường, P4, TP Vĩnh Long 100.000
3046 Nguyen Van Quan   100.000
3047 Bạn xem đài   500.000
3048 Chị Minh Thư Đài PT – TH Vĩnh Long       100.000
3049 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp         50.000
3050 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước         50.000
3051 Cô Yến TP Hồ Chí Minh       100.000
3052 Cô Đức TP Hồ Chí Minh       100.000
3053 Cô Diệu Lê TP Hồ Chí Minh       100.000
3054 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An         50.000
3055 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp Vĩnh Long         50.000
3056 Bảo Ngọc, Thanh P4, TP Vĩnh Long         50.000
3057 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long       100.000
3058 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long       100.000
3059 Phật tử chùa Tây Trước   50.000
3060 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, Tp Vĩnh Long     500.000
3061 BGH Trường mần non Tư Thục Hoa Sen An Phước, Mang Thít     400.000
3062 Thanh Nhàn P1, Tp Vĩnh Long     400.000
3063 Ngọc Sương P1, Tp Vĩnh Long     400.000
3064 Chị La Thị Huỳnh Mai P3, Tp Vĩnh Long     400.000
3065 Bà Trần Kim Đồng P4, Tp Vĩnh Long     200.000
3066 Trần Thị Thảo Đồng Tháp     200.000
3067 Bạn xem đài Khu nhà ở Hoàn Hảo     400.000
3068 Bạn xem đài K2, P3, TP Vĩnh Long     200.000
3069 Gia đình ông bà Lê Thanh Phong Phước Hậu, Long Hồ     200.000
3070 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long     400.000
3071 Lương Minh Tâm P5, Tp Vĩnh Long     200.000
3072 Hai cháu Bi Bo P3, Tp Vĩnh Long     200.000
3073 DNTN Khánh Phong Phạm Hùng, P2, Tp Vĩnh Long     600.000
3074 Cô Xinh K2, P3, TP Vĩnh Long     500.000
3075 Cô Thu Ba K2, P3, TP Vĩnh Long  1.000.000
3076 Cô Huỳnh Thị Nuôi K2, P3, TP Vĩnh Long     500.000
3077 Cô Bê K2, P3, TP Vĩnh Long     200.000
3078 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt       50.000
3079 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 1.000.000
3080 Chú Trọng An Phú A, Long An, Long Hồ 500.000
3081 Anh Nghi Bến Tre 2.000.000
3082 Tran Thi Diem Thuy   1.000.000
3083 bà Lương Thị Nga P1, Tp Vĩnh Long 500.000
3084 Nguyễn Hoàng Anh P4, Tp Vĩnh Long 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *