STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
16525 Chiêm Hoàng Đạt P2, TP Vĩnh Long 500,000
16526 Dì NĂm Sơn K1, P2, TP Vĩnh Long 200,000
16527 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TP Vĩnh Long 200,000
16528 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
16529 Ông Tư Hoàng Thành P2, TP Vĩnh Long 200,000
16530 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100,000
16531 Bé Lâm Gia Hân Lớp 7/12 Trường Lê Quí Đôn 50,000
16532 Ông Huỳnh Văn Nữa Sữa chữa cầu đường 715 100,000
16533 Sáu Hòa Tân Hội, TP Vĩnh Long 50,000
16534 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND xã Trường An 50,000
16535 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50,000
16536 Nguyễn Trung Điền P5, TPVL 50,000
16537 Đào Duy bè cá Tân Hội 50,000
16538 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
16539 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
16540 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
16541 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
16542 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TP Vĩnh Long 50,000
16543 Xe Hoàng Đức TP Vĩnh Long 50,000
16544 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, TPVL 50,000
16545 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 150,000
16546 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200,000
16547 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân 100,000
16548 Tiệm lưới Quang Minh P1, TP Vĩnh Long 100,000
16549 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
16550 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
16551 Bạn xem đài P5, TPVL 100,000
16552 Bạn xem đài Hẻm Cây Khế, P2, TPVL 100,000
16553 Trần Kim Thảo P2, TP Vĩnh Long 50,000
16554 Gia đình ông bà Sáu Em P2, TP Vĩnh Long 200,000
16555 Huỳnh Văn Tòng P5, TPVL 50,000
16556 Bạn xem đài Mỹ Thuận, Tân Hội 200,000
16557 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 100,000
16558 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 50,000
16559 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, TP Vĩnh Long 100,000
16560 Cô Ánh Hồng Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
16561 Anh Kiệp Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
16562 Minh Nhật Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
16563 Huỳnh Thị Cúc Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
16564 Thùy Mẫn Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
16565 Anh Thái Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
16566 Chị Ngân Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
16567 An Cát An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20,000
16568 An Thủy An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20,000
16569 Năng Độ An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20,000
16570 Nguyễn Thị Năm An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20,000
16571 Trần Văn An An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 50,000
16572 Vựa trái cây Tú Phương Mỹ Lương, Cái Bè 50,000
16573 Lê Ngọc Hoa Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100,000
16574 Nguyễn Ngọc Kiều Anh Đồng Tháp 50,000
16575 Huỳnh Xuân Lãm An Thái Trung, Cái Bè, Tiền Giang 20,000
16576 Diệu Thạnh Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang 20,000
16577 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Nhơn Phú C, Mang Thít 200,000
16578 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
16579 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
16580 Thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
16581 Điện thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
16582 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
16583 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 100,000
16584 Cúc Phỉ + Mỹ Cẩm Chánh Hội, Mang Thít 100,000
16585 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội, Mang Thít 100,000
16586 Gia đình gas Phi ni Cầu Đôi 200,000
16587 Mười Tuấn P9, TP Vĩnh Long 150,000
16588 Lê Thị Bích Thuận P1, TP Vĩnh Long 200,000
16589 Lê Ngọc Nữ P1, TP Vĩnh Long 600,000
16590 Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, TP Vĩnh Long 50,000
16591 Nguyễn Trọng Dự P1, TP Vĩnh Long 50,000
16592 Bạn xem đài P2, TP Vĩnh Long 400,000
16593 Bạn xem đài P5, TPVL 300,000
16594 Nhóm viên gạch nhỏ Trường Nguyễn VĂn Thiệt 100,000
16595 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long 50,000
16596 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200,000
16597 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn 250,000
16598 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300,000
16599 VLXD Hòa Lợi P8, TP Vĩnh Long 200,000
16600 Chị Dung Đồng Phú, Long Hồ 100,000
16601 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100,000
16602 Nhà hảo tâm An Bình, Long Hồ 200,000
16603 Joseph Singapore 100,000
16604 Chị Kim Huệ An Bình, Long Hồ 50,000
16605 Chị Quí Hòa Ninh, Long Hồ 50,000
16606 Chị Hà Chợ Vĩnh Long 50,000
16607 bé Noen Hòa Phú, Long Hồ 100,000
16608 Anh Thức An Bình, Long Hồ 50,000
16609 Anh Tư Em An Bình, Long Hồ 50,000
16609a Cô Diệu Quí An Bình, Long Hồ 50,000
16610 Bạn xem đài Hòa Ninh, Long Hồ 50,000
16611 Cô Mười Bốn An Bình, Long Hồ 50,000
16612 Lê Chí Điền An Bình, Long Hồ 50,000
16613 Chị Chuộn An Bình, Long Hồ 50,000
16614 Chú Hoàng Hòa Ninh, Long Hồ 30,000
16615 Cô Hiền Hòa Ninh, Long Hồ 30,000
16616 Anh Sơn An Bình, Long Hồ 40,000
16617 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long 3,000,000
16618 Ông Lê Văn Ngợi Chủ tịch Hội người cao tuổi Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16619 Chú Bảy Cảnh CCB xã Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16620 Chị Hồng Thu Hòa Bình, Trà Ôn 100,000
16621 Cô Bảy Vấn Hòa Bình, Trà Ôn 50,000
16622 Chú Tám Hội Người cao tuổi Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16623 Cô Giáo Út Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 50,000
16624 Chú Thím Út Hoàng Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16625 Chú Hai Khanh Cơ sở máy cuốc Hòa Thới 100,000
16626 Cô Ngọc Thanh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16627 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16628 Dì Út Ân Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16629 Chị Kim Hằng Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16630 Đoàn Thị Em Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16631 Chú Tám Thổ Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 50,000
16632 Bà Năm Hoa Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16633 Chị Kim Huyền Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16634 Cô Huệ Nhạn Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh 50,000
16635 Chị Thảo Nguyên Thành Trung, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16636 Cháu Thanh Húy Thành Trung, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16637 Cháu Thanh Huy Thành Trung, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16638 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16639 Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100,000
16640 Bà Trần Thị Âu Ấp 6, Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
16641 Bà Trần Thị Đầy Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16642 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16643 Phật tử Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16644 Giáo Khanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16645 Điểm bán Thịt Bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
16646 Điểm bán Thịt Bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
16647 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250,000
16648 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
16649 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
16650 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50,000
16651 Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
16652 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
16653 Trạm y tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
16654 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
16655 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
16656 Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
16657 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50,000
16658 Phương Hạnh (bán vải) Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
16659 Nội thất Mai Trang P4, TPVL 250,000
16660 Anh Ngọc Hồ bơi Hùng GYM, Long An, Long Hồ 100,000
16661 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16662 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100,000
16663 Cô NĂm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
16664 Cô Nga Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
16665 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
16666 Xe khách Phương Hân Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
16667 Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Tân Long, Mang Thít 50,000
16668 Ông Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long 50,000
16669 Nguyễn Thị Hồng Nga Hiếu Thành, Vũng Liêm 70,000
16670 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16671 Bà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16672 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16673 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16674 Tiệm Thanh Hồng (Phụ tùng xe Honda) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16675 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16676 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16677 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16678 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16679 Huỳnh Hồng Vy Rạch Giá,Kiên Giang 50,000
16680 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50,000
16681 Bạn xem đài Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16682 Lâm Hán Phong Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16683 Nguyễn Tấn Nghiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16684 Huỳnh Kim Khoa Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16685 Ông Dậu (tài xế) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16686 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16687 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16688 Cô Thu Lan Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16689 Thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16690 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16691 Chú Út (Hai Nhàn) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16692 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20,000
16693 Uyên Thi (tạp hóa) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16694 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16695 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16696 Huỳnh Ngọc Triều Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16697 Cô Phượng Nhỏ Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
16698 Ông Trần Tiến Dũng Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít 100,000
16699 Ông lê Thành Nghiêm Hòa Tịnh, Mang Thít 50,000
16700 Bà Nguyễn Thị Út Hòa Tịnh, Mang Thít 50,000
16701 Huệ Tường chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
16702 Huệ Nhân chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
16703 Nguyễn Thị Cẩm Thơi chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
16704 Trương Thanh Nhung chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16705 Trương Thanh Nguyên chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16706 Nguyễn Thị Kim Phượng chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
16707 Hồ Thị Nguyệt chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16708 Vân + Nê (tạp hóa) chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16709 Cô Xinh Ân chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16710 Huỳnh Hoàng Nhân chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16711 Trần Tuấn Kiệt chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16712 Cô Tuyền (bán quần áo may sẵn) chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16713 Đặng Thị Yến chợ Quới An, Vũng Liêm 30,000
16714 Nhà máy Út Tân chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
16715 Nguyễn Thị Hồng Thắm chợ Quới An, Vũng Liêm 30,000
16716 Cô Lục chợ Quới An, Vũng Liêm 30,000
16717 Cô Chi (bán vé số) chợ Quới An, Vũng Liêm 30,000
16718 Tuấn (xe honda) chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16719 Huỳnh Văn Phúc chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16720 Võ Văn Ngoan chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
16721 Lâm Ngọc Mai chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16722 Huệ Lộc chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
16723 Đại lý thuốc tây Hữu Tuyết chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16724 Trần Thanh Thương chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16725 Từ Khánh Liêm chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16726 Cô Phí chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16727 Võ Lê Gia Minh Phước Trường, Quới An, Vũng Liêm 30,000
16728 Hồ Thị Ba Quới An, Vũng Liêm 50,000
16729 Nguyễn Thị Phượng Cà Phê, Quới An, Vũng Liêm 50,000
16730 Bé Ba (bán tàu hủ) chợ Quới An, Vũng Liêm 30,000
16731 Tô Tố Anh chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16732 Nguyễn Minh Mẫn Phước Trường Quới An 30,000
16733 Huệ Dương Tân  Quới Trung, Vũng Liêm 100,000
16734 Áo Cưới Phúc lộc chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16735 Cô Hía chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16736 Bé Thành Đạt Chánh An, Mang Thít 50,000
16737 Lành + Nhân (bán đồ rấy) Chợ Cái Nhum, Mang Thít 100,000
16738 Cô Chín ( bán vải) chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
16739 Hớn Linh Đường Quới An, Vũng Liêm 50,000
16740 Cao Nhật Huy ấp 7, Hòa Hiệp, Tam Bình 50,000
16741 Cao Huỳnh Long Hòa Hiệp, Tam Bình 100,000
16742 Cao Thái Bình Hòa Hiệp, Tam Bình 100,000
16743 Nguyễn Thị Xê Chánh An, Mang Thít 50,000
16744 Lâm Gia Huy Trường tiểu học TT Vũng Liêm 50,000
16745 Cô Hương Quới An, Vũng Liêm 50,000
16746 Cô Loan (bán dép) Quới An, Vũng Liêm 50,000
16747 Ngô Thị Trừ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16748 Cô Hai Ngọt Quới An, Vũng Liêm 50,000
16749 Cẩm Huỳnh, Khánh Huỳnh Quới An, Vũng Liêm 50,000
16750 Kim Hiền Quới An, Vũng Liêm 50,000
16751 Cô Nguyệt Quới An, Vũng Liêm 50,000
16752 Cô Thúy Uốn tóc chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16753 Phật tử Thế Minh ấp 7, Hòa Hiệp, Tam Bình 100,000
16754 Bé Thúy An chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16755 Hai cháu Hữu Tài + Thanh Xuân Chánh An, Mang Thít 50,000
16756 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50,000
16757 Đại lý tthuốc tây Hải chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
16758 Nguyễn Văn Thao Tân Long, Mang Thít 50,000
16759 Nguyễn Hữu Phúc Tân Long, Mang Thít 50,000
16760 DNTN Hồng Điệp TT Long Hồ 100,000
16761 Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100,000
16762 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150,000
16763 Ông bà  Dân Nam TT Tam Bình 100,000
16764 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100,000
16765 Bùi Tấn Quý Hậu Lộc, Tam Bình 100,000
16766 Chú Thành TT Tam Bình 100,000
16767 Cô Thoa Chi cục Thuế TT Tam Bình 100,000
16768 Sinh viên Lê Tam Bình TT Tam Bình 100,000
16769 Lê Quốc Trung P3, TP Vĩnh Long 100,000
16770 Nguyễn Ngọc Mỹ Phú Quới, Long Hồ 50,000
16771 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
16772 Nguyễn Mỹ Tâm Phú Quới, Long Hồ 50,000
16773 Lệ Khánh (bán cá) TT Tam Bình 50,000
16774 Tiệm vải cô Bé Bảy TT Tam Bình 100,000
16775 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
16776 Nguyễn Duy Khánh Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
16777 Trần Chí Hùng Loan Mỹ, Tam Bình 250,000
16778 Đoàn Thị Diễm Thúy Tường Lộc, Tam Bình 100,000
16779 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
16780 Bé , Nguyên bán thịt bò chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
16781 Sáu Vinh, Bảy Tỷ Tam Bình 50,000
16782 Út Ngọng (bán vé số) TT Tam Bình 100,000
16783 VLXD Út Hóa Hiếu Ân, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50,000
16784 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
16785 Hội từ thiện Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100,000
16786 An, Gọn Bán quần áo Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16787 Học, Bé Bảy Bán giày dép Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16788 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500,000
16789 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
16790 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
16791 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100,000
16792 Thượng tọa Thích Minh Đạt Chùa Bửu An, Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
16793 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100,000
16794 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16795 Ông Trần Văn Phước, bà Nguyễn Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
16796 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
16797 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16798 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16799 Nguyễn Thiện Phương Tân Lộc, Tam Bình 50,000
16800 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16801 Cửa hàng sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100,000
16802 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
16803 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16804 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
16805 Thy, Tiến TT Tam Bình 100,000
16806 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16807 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16808 Lê Tâm Như P3, TP Vĩnh Long 100,000
16809 Trần Văn Bé Hai TT Tam Bình 100,000
16810 Chú Phương Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
16811 Thầy giáo Tâm Tường Lộc, Tam Bình 100,000
16812 Sạp quần áo Bà ba Thạnh Long Phú, Tam Bình 50,000
16813 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình 50,000
16814 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình 50,000
16815 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16816 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16817 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16818 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16819 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
16820 Võ Mạnh Hiền Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16821 Võ Mạnh Lương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
16822 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 100,000
16823 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50,000
16824 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50,000
16825 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100,000
16826 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
16827 Cô Nam Calli 100,000
16828 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100,000
16829 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
16830 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50,000
16831 Cô Vân Tân Lược, Bình Tân 50,000
16832 Chị Huyền ( con bà Chín Trầu) P4, TPVL 250,000
16833 Nguyễn Hoàng Anh P2, TP Vĩnh Long 50,000
16834 Bà Bảo ( bán vé số) P5, Tp Vĩnh Long 390,000
16835 Tư Hùng Chợ Cái Ngang 50,000
16836 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100,000
16837 Nguyễn Văn Đâu Hậu Giang 200,000
16838 Nguyễn Thị Bích Liên Thuận An, Bình Minh 200,000
16839 Tư Hùng Chợ Cái Ngang 100,000
16840 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100,000
16841 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình 100,000
16842 Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHCM 500,000
16843 Ban trị sự Thành Đông 100,000
16844 Thiện Thắng 200,000
16845 Thái Thành Đô 100,000
16846 Tập thể CB – CNV Đài PT-TH Vĩnh Long 1,000,000
16847 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100,000
16848 Khả Vy P1, TPVL 50,000
16849 Bảo Ngọc, Thanh P4, TPVL 50,000
16850 Chị Minh Thư Đài PT-TH Vĩnh Long 100,000
16851 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
16852 Chị Thủy Phật chùa Tây Trước 50,000
16853 Yên Trâm Trường An 50,000
16854 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long 50,000
16855 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
16856 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100,000
16857 Tiệm hột Tín Phát Mang Thít 100,000
16858 Huỳnh Thị Mai Khanh Long Mỹ, Mang Thít 1,000,000
16859 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TP Vĩnh Long 200,000
16860 Nhóm bạn Thiện Nguyện 27/11 2,500,000
16860a Bạn xem đài 300,000
16861 Huynh Cong Dinh 100,000
16862 Nguyen Van Quan 50,000
16863 Trinh Nguyen Thi Bang 200,000
16864 Chau Minh Toan 220,000
16865 Nguyen Tan Luc 60,000
16866 Bạn xem đài 100,000
16867 Trọng Tín P4, TP Vĩnh Long 200,000
16868 Tạp hóa Tứ Cường P9, TP Vĩnh Long 50,000
16869 39 Nhà hảo Tâm Long Mỹ, Mang Thít 650,000
16870 Gia đình Bà Nguyễn Thị Tư K1, P3, Tp Vĩnh Long 50,000
16871 Cô Bùi Thị Ba K2, P3, Tp Vĩnh Long 100,000
16872 Cô Hiếu Anh K2, P3, Tp Vĩnh Long 100,000
16873 Gia đình Ông Sáu Ký P9, TP Vĩnh Long 200,000
16874 Bạn xem đài P9, TP Vĩnh Long 200,000
16875 Đoàn Thị Ngọc Tú P1, TP Vĩnh Long 50,000
16876 Ông Bửu Pháp P5, Tp Vĩnh Long 100,000
16877 Đô lla P2, TP Vĩnh Long 200,000
16878 Cô Diêu Tịnh K1. P3, TP Vĩnh Long 50,000
16879 Quán Lợi Lợi Tường Lộc, Tam Bình 200,000
16880 Hảo ( phế liêu) Hòa Bình 100,000
16881 VTNN Năm Vân Hòa Bình 100,000
16882 Thức ăn Gia Súc Mười Nghị Hòa Bình 100,000
16883 Tiệm vàng Quý Phượng Xuân Hiệp, Trà Ôn 100,000
16884 Bà Lương Thị Nga P1, TP Vĩnh Long 500,000
16885 Nguyen Van Khoe 1,000,000
16886 Phúc Vinh, Anh Thư Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000