STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
12115 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL 200,000
12116 Tiệm bánh Hải Ký P1, TPVL 200,000
12117 Giáo Viên Hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200,000
12118 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
12119 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
12120 Bé lâm Gia Hân Lớp 7/12 Lê Quí Đôn 50,000
12121 Anh Hùng P1, TPVL 50,000
12122 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, TPVL 200,000
12123 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 100,000
12124 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200,000
12125 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân 100,000
12126 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
12127 Tiệm lưới Quang Minh 100,000
12128 Ông Huỳnh Văn Nữa Sữa chữa cầu đường 715 100,000
12129 Bé Huỳnh Tăng Triệu Yên Trường Lê Quí Đôn 100,000
12130 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50,000
12131 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND xã Trường An 50,000
12132 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50,000
12133 Nguyễn Trung Điền P5, TPVL 50,000
12134 Đào Duy bè cá Tân Hội 50,000
12135 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
12136 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
12137 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
12138 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
12139 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50,000
12140 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, TPVL 50,000
12141 Xe Hoàng Đức 50,000
12142 Bạn xem đài 100,000
12143 Cô Ánh P8, TPVL 200,000
12144 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, TPVL 50,000
12145 Tấn Thành ( Lò rèn) 50,000
12146 Bé Tuệ Anh P4, TPVL 300,000
12147 Đỗ Thị Sót Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
12148 Nguyễn Thị Diễm Thúy Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
12149 Nguyễn Thị Kim Hoa Tân Long Hội, Mang Thít 200,000
12150 Tô Thị Tuyết Hương Long Hồ 100,000
12151 Lưu Thúy Hằng Song Phú, Tam Bình 50,000
12152 Hoàng Văn Vui Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
12153 Gia đình Phương Mai Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
12154 Thái Ánh Thủy An Bình, Long Hồ 50,000
12155 Nguyễn Thị Kim Hòa Long Hồ 100,000
12156 Hoàng Kim Thủy Tân Ngãi 50,000
12157 Nguyễn Thị Tám Long Hồ 50,000
12158 Nguyễn Như Quỳnh Long Hồ 100,000
12159 Ông Hai Phố Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
12160 Hồ Thi Ngọc Ngọc Điệp 200,000
12161 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Bình Minh 50,000
12162 Nguyễn Thị Thúy Long Hồ 200,000
12163 Lê Thị Ngọc Hân Thuận An, Bình Minh 50,000
12164 Nguyễn Thị Thê P8, TPVL 50,000
12165 Nguyễn Thị Kim Hiền Hòa Phú 100,000
12166 Nguyễn Thị Đẹp Hòa Phú 100,000
12167 Dương Thị Hoa Hòa Phú 50,000
12168 Lê Thanh Quang Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
12169 Bạn Nghe Đài Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 300,000
12170 Nguyễn Hữu Phước Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
12171 Nguyễn Ngọc Taân Quới Tây, Trường An 20,000
12172 Trần Thị Thy Anh Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
12173 Trần Mỹ Hưng Tân Quới Tây, Trường An 50,000
12174 Bé Vân Tân Quới Tây, Trường An 50,000
12175 Cô Loan Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
12176 Nguyễn Tiến Hùng Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 20,000
12177 Chị Cân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
12178 Chị Lê Thị Tư Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi 200,000
12179 Lý Liên Trường An 50,000
12180 Nước đá Vân Anh Tân Ngãi 50,000
12181 Đinh Thị Hồng Vĩnh Phú, Tân Ngãi 50,000
12182 Võ Văn My Vĩnh Phú, Tân Ngãi 50,000
12183 Ba Bế Vĩnh Bình 50,000
12184 Bánh mì Hằng Trường An 20,000
12185 Bạn Nghe Đài Tân Quới Đông, TRường An 50,000
12186 Cô 9 Cà phê Tân Quới Đông, TRường An 50,000
12187 Ông Sáu Quang Tân Hòa 100,000
12188 Nguyễn Thị Hoa Tân Hòa 50,000
12189 Trịnh Hoàng Nhân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
12190 Trần Văn Trưa Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
12191 Phan Thanh TRí Sở NNPTNT Vĩnh Long 50,000
12192 Vũ Thi Minh Trang Sở NNPTNT Vĩnh Long 50,000
12193 Phú Quí, Vinh Sang, Đại Lợi, Cát Tường Cửa hàng DTDĐ Ánh Minh, P4, TPVL 100,000
12194 Bạn xem đài Đường Cây Khế, P2, TPVL 100,000
12195 Phúc Vinh, Anh Thư Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
12196 Nhóm bạn Thiện Nguyện 27/11 2,000,000
12197 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn 250,000
12198 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300,000
12199 Vật liệu Hòa Lợi P8, TPVL 200,000
12200 Nhà Hảo tâm An Bình 200,000
12201 Chị Dung ( đồng phú) 100,000
12202 Bé Trâm Anh An Bình 100,000
12203 Anh Sơn An Bình 40,000
12204 Cô Kim Huê An Bình 50,000
12205 Chị Tám Dung Bình Phước 100,000
12206 Joseph 100,000
12207 Cô Bảy Nâu An Bình 50,000
12208 Chị Hai Phò An Bình 50,000
12209 Cô Trần Thị Quí Hòa Ninh 50,000
12210 Chị Tư Nương An Bình 50,000
12211 Cô Hồ Thị Hai Séo cao 50,000
12212 Cô Sáu Quí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
12213 Cô Năm Liêm Ba Càng 50,000
12214 Cô Đặng Thị Hai Song Phú, Tam Bình 50,000
12215 Chú Hoàng Hòa Ninh 30,000
12216 Cô Hiền Hòa Ninh 30,000
12217 Chị Chuôn An Bình 50,000
12218 Cô Ba Ba Càng 100,000
12219 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, TPVL 100,000
12220 Bảo Trân Bình Tân, Vĩnh Long 1,200,000
12221 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 100,000
12222 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 50,000
12223 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long 3,000,000
12224 Giàu, Kha, Khiêm P1, TPVL 100,000
12225 Giàu, Kha, Khiêm P1, TPVL 100,000
12226 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100,000
12227 Lê Minh Tuan 100,000
12228 Ban trị sự Thành Đông 100,000
12229 Lê Kim Tường Cần Thơ 600,000
12230 Chị Huyền ( con bà Chín Trầu) P4, TPVL 250,000
12231 Bạn xem đài P4, TPVL 100,000
12232 Chị Tư K1, P3, TPVL 200,000
12233 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
12234 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100,000
12235 Cô năm Kim Chợ Long Hiệp 50,000
12236 Cô năm Kim Chợ Long Hiệp 50,000
12237 Cô Nga Tạp hóa Chợ Long Hiệp 50,000
12238 Bà Nguyễn Thị Năm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
12239 Bà Nguyễn Thị Chiêu Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
12240 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
12241 Đặng Văn Kê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
12242 Nguyễn Thị Hồng Nga Hiếu Thành, Vũng Liêm 70,000
12243 Phật tử Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12244 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12245 Trần Thị Âu Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
12246 Trần Thị Đầy Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12247 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
12248 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
12249 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
12250 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
12251 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
12252 Giáo Khanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12253 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
12254 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
12255 Trần Kim Thắm Tân Bình 50,000
12256 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250,000
12257 Nội thất Mai Trang P4, TPVL 250,000
12258 Nguyễn Phước Thành Xe Thuận Phát, Tân Long, Mang Thít 50,000
12259 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12260 Anh ngọc Hồ Bơi Hùng GYM 100,000
12261 Cô Út Nhỏ ( cây xăng) Thuận Phát, Tân Long 50,000
12262 Đại lý vé số  Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12263 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12264 Tiệm thanh Hồng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12265 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12266 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
12267 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Long Hiệp, Long Hồ 50,000
12268 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50,000
12269 ĐTDĐ Thanh Phong Long Hiệp, Long Hồ 50,000
12270 Nguyễn Văn Thao Tân Long 50,000
12271 Nguyễn Hữu Phúc Tân Long 50,000
12272 Hảo ( Phế liệu) Hòa Bình 100,000
12273 DNTN Hồng Điệp TT Long Hồ 50,000
12274 Tiệm vàng Cẩm Đức Hòa TT Long Hồ 50,000
12275 Cô Hà ( bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12276 Ông Nguyễn Văn Danh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
12277 Võ Hữu Đức Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
12278 Huỳnh Thị Thắm Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
12279 Cô Tuyết Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
12280 Huỳnh Thị Phượng Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
12281 Huỳnh Thị Bích Hạnh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
12282 Huỳnh Thị Bích Liễu Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
12283 Huỳnh Văn Bi Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
12284 Huỳnh Văn Yến Nhi Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
12285 Ngô Thị Rãnh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
12286 Nguyễn Thị Hưng Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
12287 Bạn xem đài Trung Hiệp, Vũng Liêm 100,000
12288 Thím Tư Oanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
12289 Bà Nguyễn Kim Duyên Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 100,000
12290 Cô Vân Rạch Trúc, TT Vũng Liêm 50,000
12291 Bạn xem đài Trung Hiệp, Vũng Liêm 100,000
12292 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12293 Cap Thi Thanh 5,000,000
12294 Huỳnh Hồng Vy Rạch Giá 50,000
12295 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50,000
12296 Ngọc Hân, Nhật Hào 50,000
12297 Bạn xem đài Ấp 8, Tân An Luông 50,000
12298 Bạn xem đài Âp 7, Tân An Luông 50,000
12299 Bạn xem đài Âp 7, Tân An Luông 50,000
12300 Bạn xem đài Âp 7, Tân An Luông 50,000
12301 Phật tử Chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200,000
12302 Gđ Thầy Hiếu Tt Tam BÌnh 150,000
12303 Ông Bà Dân nam Tt Tam BÌnh 100,000
12304 Trinh, Kim, Thuấn Tt Tam BÌnh 100,000
12305 Bùi Thành Nam Nhơn Bình 200,000
12306 Trần Hoàng Huy Tt Tam BÌnh 100,000
12307 Cơ sở in Lê Phi Tt Tam BÌnh 100,000
12308 Nguyễn Cháu Ngọc Muội Tt Tam BÌnh 100,000
12309 Sạp quần áo bà Ba Thạnh Tam Bình 50,000
12310 Trần Văn Bé Hai Tt Tam BÌnh 100,000
12311 DTDĐ Thanh Nga Tt Tam BÌnh 100,000
12312 Thầy Giáo Tâm Tt Tam BÌnh 100,000
12313 Phú Khang, Bảo Ngọc Mang Thít 200,000
12314 Nguyễn Duy Khánh Nhơn Phú 50,000
12315 Võ Thị Tạo Tt Tam BÌnh 100,000
12316 Nguyễn Quốc Thanh Tt Tam BÌnh 100,000
12317 Dì Hai Thành Long Phú 100,000
12318 Trần Chí Hùng Loan Mỹ 250,000
12319 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
12320 Bé, Nguyên ( bán thịt bò) Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
12321 Thy, Tiến Tt Tam BÌnh 100,000
12322 Trường – Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
12323 Nguyễn Văn võ Tam Bình 200,000
12324 Võ Thị Chính Tam Bình 100,000
12325 Ban xem đài Tam Bình 200,000
12326 Cô Ngân Tam Bình 100,000
12327 Cô Lĩnh Tam Bình 100,000
12328 Trần Minh Vũ Trà Côn 100,000
12329 Trần Minh Trí Trà Côn 50,000
12330 Trần Minh Thuận Trà Côn 50,000
12331 Nguyễn Ngọc Điệp Trà Côn 50,000
12332 Nguyễn Thị Hợp Trà Côn 50,000
12333 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50,000
12334 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
12335 Học, Bé Bảy ( bán giầy dép) Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
12336 An Gọn( Bán quần áo) Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
12337 Hội từ thiện ấp Hiếu Tín 100,000
12338 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500,000
12339 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
12340 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
12341 Thượng tọa thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100,000
12342 Thượng tọa thích Minh Đạt Chùa Bửu An, Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
12343 Thượng tọa thích Phước Hạnh Chùa Phật NGọc Xá Lợi 100,000
12344 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12345 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung 100,000
12346 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
12347 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
12348 Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
12349 Nguyễn Thiện Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
12350 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
12351 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
12352 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga Tt Tam BÌnh 100,000
12353 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12354 Ban trị sự PGHH Tân Quới Bình Tân, Vĩnh Long 700,000
12355 Huỳnh Gia Thuận, Huỳnh Anh Thư Cầu Kè 50,000
12356 Bạn xem đài Chợ Tân Thanh 200,000
12357 Bạn xem đài TPVL 165,000
12358 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 100,000
12359 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50,000
12360 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50,000
12361 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100,000
12362 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
12363 Khắc Duy, Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên 50,000
12364 Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên 50,000
12365 Cô Nga Bùi Long Phước, Long Hồ 50,000
12366 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100,000
12367 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
12368 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50,000
12369 Tập thể Calli 100,000
12370 Bà Tư Phật tử Chùa Kỳ Viên 50,000
12371 Thẩm Mỹ Dáng Xuân 50,000
12372 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPvl 50,000
12373 Đôlla P2, TPVL 300,000
12374 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
12374a Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1,000,000
12375 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
12376 Tập thể lớp 11/1 năm 2018-2019 Trường Lưu Văn Liệt, TPVL 280,000
12377 Khả Vy P1, TPVL 50,000
12378 Bảo Ngoọc, Thanh P4, TPVL 50,000
12379 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100,000
12380 Ông Lê Văn Thưởng Đồng Tháp 50,000
12381 Chị Thủy Phật tử Chùa Tây Trước 50,000
12382 Bà Hoàng Thị Minh P3, TPVL 200,000
12383 Du lịch Quốc Dũng Chợ Thanh Mỹ 400,000
12384 Bà Nguyễn Thị Sậu Sơn Đông, Thanh Đức 50,000
12385 Cô Vân Tân Lược, Bình Tân 50,000
12386 Dang Thanh Vu TPHCM 300,000
12387 Nguyen Van Quan 200,000
12388 Le Phan Thi Xuan 200,000
12389 Anh Tuấn, Việt Cường Trà Ôn 400,000
12390 Pham Cong Trang TPHCM 2,000,000
12391 Nguyen Van Khoe 1,000,000
12392 Lê Thị Bích Thuận P1, TPVL 200,000
12393 Lê Ngọc Nữ P1, TPVL 600,000
12394 Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, TPVL 50,000
12395 Nguyễn Trọng Dự P1, TPVL 50,000
12396 39 Nhà Hảo Tâm Long Mỹ, Mang Thít 690,000
12397 Hội đông y P1, TPVL 100,000
12398 Bà Từ P4, TPVL 300,000
12399 Trường Ngọc P4, TPVL 50,000
12400 Trong Tín P4, TPVL 200,000
12401 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TPVL 50,000
12402 Hảo ( Phế liệu) Hòa Bình 100,000
12403 VTNN Năm Vân Hòa Bình 100,000
12404 Thức ăn gia súc Mười Nghi Hòa Bình 100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *