STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
17871 Kim Ngọc P3, TP Vĩnh Long 50,000
17872 Hai Xuân Long An 200,000
17873 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
17874 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100,000
17875 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200,000
17876 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 100,000
17877 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
17878 Bé Lâm Gia Hân Lớp 7/12 Lê Quí Đôn 50,000
17879 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 150,000
17880 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200,000
17881 Chiêm Hoàng Đạt P2, Tp Vĩnh Long 500,000
17882 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân 100,000
17883 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
17884 Tiệm lưới Quang Minh 100,000
17885 Ông Huỳnh Văn Nữa Sữa chữa cầu đường 715 100,000
17886 Cô Ánh P8, TP Vĩnh Long 200,000
17887 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100,000
17888 Một giáo viên Mỹ An, Mang Thít 200,000
17889 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50,000
17890 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND xã Trường An 50,000
17891 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50,000
17892 Nguyễn Trung Điền P5, TPVL 50,000
17893 Đào Duy bè cá Tân Hội 50,000
17894 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
17895 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
17896 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
17897 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
17898 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50,000
17899 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, TPVL 50,000
17900 Xe Hoàng Đức 50,000
17900a Ban trị sự xã Thành Đông Bình Tân 100,000
17901 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, TP Vĩnh Long 50,000
17902 Trần Thanh Bình Hiếu Hiệp, Hiếu Phụng 100,000
17903 Bà Trần Thị Ba P4, TP Vĩnh Long 100,000
17904 Chị 5 hủ tiếu P1, TP Vĩnh Long 100,000
17905 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, TP Vĩnh Long 100,000
17906 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn 250,000
17907 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300,000
17908 VLXD Hòa Lợi P8, TP Vĩnh Long 200,000
17909 Nhà Hảo Tâm An Bình 200,000
17910 Chị Dung Đồng Phú 100,000
17911 Bé Trâm Anh An Bình 100,000
17912 Anh Sơn An Bình 50,000
17913 Anh Lý An Bình 50,000
17914 Cô Nhân Bình Lương, An Bình 50,000
17915 Cù Văn Mười P3, TP Vĩnh Long 50,000
17916 Cù Thành Sĩ P3, TP Vĩnh Long 50,000
17917 Chị Tư Nương An Bình 50,000
17918 Chị Mỹ An Bình 50,000
17919 Chị Bạch An Bình 50,000
17920 Chị Sáu phó An Bình 50,000
17921 Cô Thủy An Bình 50,000
17922 Cô Út Phinh An Bình 50,000
17923 Chú Lê Chí Điền An Bình 50,000
17924 Cô Ba Ba Càng 100,000
17925 Cô Kim Huê An Bình 50,000
17926 Vương Kim Cúc 500,000
17927 Lê Văn Quang Thốt Nốt, Cần Thơ 500,000
17928 Tuyết Oanh, Thiên Nga Tân Lộc, Tam Bình 100,000
17929 Lò bánh mì Tuấn Minh Cái Nhum, Mang Thít 100,000
17930 Huỳnh Văn Lập Gò Công, Tiền Giang 100,000
17931 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào 100,000
17932 Bạn xem đài P4, TP Vĩnh Long 100,000
17933 Võ Thị Kiều 50,000
17934 Lý Thị Dứng TT Trà Ôn 100,000
17935 Trần Tuyết Nga 500,000
17936 Cô Ánh Hồng Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
17937 Anh Tư Kiệp Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
17938 Minh Nhật Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
17939 Thủy Mẫn Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
17940 Huỳnh Thị Cúc Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
17941 Anh Thái Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100,000
17942 Chị Ngân Mỹ Đức Tây, Cái Bè 50,000
17943 Công ty TNHH Vinh Hưng Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200,000
17944 VLXD Huy Danh Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200,000
17945 Diệu Quí An Thái Đông, Cái Bè 20,000
17946 An Cát An Thái Đông, Cái Bè 20,000
17947 An Thủy An Thái Đông, Cái Bè 20,000
17948 Năng Độ An Thái Đông, Cái Bè 20,000
17949 Nguyễn Thị Năm An Thái Đông, Cái Bè 20,000
17950 Trần Văn An An Thái Đông, Cái Bè 50,000
17951 Vựa trái cây Tú Phương Mỹ Lương, Cái Bè 50,000
17952 Huỳnh Xuân Lãm An Thái Trung, Cái Bè, Tiền Giang 20,000
17953 Diệu Thạnh Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang 20,000
17954 Nguyễn Ngọc Kiều Anh Đồng Tháp 50,000
17955 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Nhơn Phú C, Mang Thít 200,000
17956 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
17957 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
17958 Tiệm thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
17959 Điện thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
17960 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
17961 Trường Ngọc P4, TP Vĩnh Long 50,000
17962 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 100,000
17963 Cúc Phỉ, Mỹ Cẩm Chánh Thuận, Chánh Hội, Mang Thít 100,000
17964 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội 100,000
17965 Trần Thị Tiên THCS Tân Long 100,000
17966 Bạn xem đài 200,000
17967 Chị Tư K1, P3, TPVL 200,000
17968 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình 50,000
17969 Phúc Vinh, Anh Thư Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
17970 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200,000
17971 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150,000
17972 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100,000
17973 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100,000
17974 Bùi Tấn Quý Hậu Lộc, Tam Bình 100,000
17975 Chú Thành Tt Tam Bình 100,000
17976 Cô Thoa Chi Cúc Thuế, TT Tam Bình 100,000
17977 Sv Lê Tam Bình Tt Tam Bình 100,000
17978 Lê Quốc Trung P3, TPVL 100,000
17979 Nguyễn Ngọc Mỹ Long Hồ 50,000
17980 Nguyễn Mỹ Tâm Long Hồ 50,000
17981 Lê Khánh ( bán cá) TT Tam Bình 50,000
17982 Tiệm vải Bé Bảy TT Tam Bình 100,000
17983 Phú Khang, Bảo Ngọc 200,000
17984 Nguyễn Duy Khánh 50,000
17985 Trần Chí Hùng Tam Bình 250,000
17986 Đoàn Thị Diễm Thúy Tam Bình 100,000
17987 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Vũng Liêm 100,000
17988 Bé, Nguyên ( bán thịt bò) 50,000
17989 Nguyễn Quốc Thanh 100,000
17990 Sáu Vinh, 7 Tý 50,000
17991 Dì Hai Thành 100,000
17992 Út Ngọng Bán Vé Số 100,000
17993 VLXD Út Hóa Hiếu Ân, Hiếu Nghĩa 50,000
17994 Diệp Ngọc Tú Hiếu Ân, Hiếu Nghĩa 20,000
17995 Hội từ thiện Ấp Hiếu Tín Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100,000
17996 An, Gọn Bán quần áo Chợ Hựu Thành 20,000
17997 Học, Bé 7 Bán giầy dép Chợ Hựu Thành 20,000
17998 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500,000
17999 Bé 9, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
18000 Lê Thị Yên Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
18001 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100,000
18002 Đại đức Thích Minh Đạt Chùa Bửu An, Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
18003 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100,000
18004 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18005 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
18006 Ông Trần Văn Bảy ( bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
18007 Bà Trần Thanh Xuân 50,000
18008 Nguyễn Thiện Phương Tân Lộc 50,000
18009 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
18010 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga Tt Tam Bình 100,000
18011 Trường, Phượng 50,000
18012 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Hòa Thạnh 50,000
18013 Baà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18014 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên 50,000
18015 Phan Thị Kìa Trung Thành 50,000
18016 Lê Tâm Như P3, TPVL 100,000
18017 Chú Phương Mỹ Thạnh Trung, Vũng Liêm 100,000
18018 Trần Ngọc Thảo Ly Mỹ Thạnh Trung, Vũng Liêm 200,000
18019 Võ Mạnh Hiền Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
18020 Võ Mạnh Lương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
18021 Baà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
18022 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
18023 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
18024 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
18025 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
18026 Nhà Hảo Tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
18027 Thi, Tiến TT Tam Bình 100,000
18028 Nguyễn Văn Võ Mỹ Thạnh Trung, Vũng Liêm 200,000
18029 Sạp quần áo Bà Ba Thạnh Long Phú, Tam Bình 50,000
18030 Trần Văn Bé Hai 100,000
18031 Trần Hoàng Huy TT Tam Bình 100,000
18032 Thầy Tâm Tường Lộc, Tam Bình 100,000
18033 Ông Bà Văn Rồng P1, TP Vĩnh Long 50,000
18034 VLXD Quốc Hội Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18035 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, p1, TPVL 50,000
18036 Bạn xem đài 100,000
18037 Bạn xem đài 100,000
18038 Trần Thị Yến Nhi P3, TP Vĩnh Long 200,000
18039 Nguyễn Thiị Hồng Vân P5, TP Vĩnh Long 200,000
18040 Bà Từ P4, TP Vĩnh Long 200,000
18041 Chau Minh Toan 200,000
18042 Ba Ba & Ba Hai 100,000
18043 Nguyen Tan Luc 60,000
18044 Cô Út Bà cò Đồng Phú 500,000
18045 Hồ Thanh Quan Bình Phước, Mang Thít 50,000
18046 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
18047 Bà Trần Thị Âu 100,000
18048 Bà Trần Thị Đầy 50,000
18049 VLXD  Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18050 Pt Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18051 Giáo Khanh 50,000
18052 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
18053 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
18054 Bà năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250,000
18055 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
18056 Nguyễn Thị Bê Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
18057 Trần Kim Thắm Tân Bình, Tân Hội 50,000
18058 Ông Đặng văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
18059 Phòng Răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
18060 Trạm y Tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
18061 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
18062 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
18063 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50,000
18064 ĐTDĐ Thanh Phong Long Hiệp 50,000
18065 Nội thất Mai Trang P4, TPVL 250,000
18066 Gia đình Linh Phương 50,000
18067 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước 100,000
18068 Cô Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
18069 Cô Nga Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
18070 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
18071 Xe Khách Phương Hân Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
18072 Quầy sách Hồng Nhi Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
18073 Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Tân Long, Mang Thít 50,000
18074 Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
18075 Đặng Văn Kê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
18076 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18077 Bà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18078 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18079 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18080 Tiệm Thanh Hồng (Phụ tùng xe Honda) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18081 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18082 Đổ Ý Ly Taân An Luông 50,000
18083 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18084 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18085 Huỳnh Hồng Vi Rạch Giá,Kiên Giang 50,000
18086 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50,000
18087 Thức ăn gia súc Thanh Đừng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18088 Lâm Hán Phong Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18089 Nguyễn Tấn Nghiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18090 Huỳnh Kim Khoa Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18091 Ông Dậu (tài xế) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18092 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18093 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18094 Cô Thu Lan Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18095 Thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18096 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18097 Chú Út (Hai Nhàn) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18098 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20,000
18099 Uyên Thi (tạp hóa) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18100 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18101 Huỳnh Ngọc Triều Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18102 Cô Phượng Nhỏ Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
18103 Ông Trần Tiến Dũng Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít 100,000
18104 Huệ Tường chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
18105 Huệ Nhân chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
18106 Nguyễn Thị Cẩm Thơi chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
18107 Trương Thanh Nhung chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18108 Trương Thanh Nguyên chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18109 Nguyễn Thị Kim Phượng chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
18110 Hồ Thị Nguyệt chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18111 Vân + Nê (tạp hóa) chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18112 Cô Xinh Ân chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18113 Huỳnh Hoàng Nhân chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18114 Trần Tuấn Kiệt chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18115 Cô Tuyền (bán quần áo may sẵn) chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18116 Đặng Thị Yến chợ Quới An, Vũng Liêm 30,000
18117 Nhà máy Út Tân chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
18118 Nguyễn Thị Hồng Thắm chợ Quới An, Vũng Liêm 30,000
18119 Cô Lục chợ Quới An, Vũng Liêm 30,000
18120 Cô Chi (bán vé số) chợ Quới An, Vũng Liêm 30,000
18121 Tuấn (xe honda) chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18122 Huỳnh Văn Phúc chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18123 Võ Văn Ngoan chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
18124 Lâm Ngọc Mai chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18125 Huệ Lộc chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
18126 Đại lý thuốc tây Hữu Tuyết chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18127 Trần Thanh Thương chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18128 Từ Khánh Liêm chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18129 Cô Phí chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18130 Võ Lê Gia Minh Phước Trường, Quới An, Vũng Liêm 30,000
18131 Hồ Thị Ba Quới An, Vũng Liêm 50,000
18132 Nguyễn Thị Phượng Cà Phê, Quới An, Vũng Liêm 50,000
18133 Bé Ba (bán tàu hủ) chợ Quới An, Vũng Liêm 30,000
18134 Tô Tố Anh chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18135 Nguyễn Minh Mẫn Phước Trường Quới An 30,000
18136 Huệ Dương Tân  Quới Trung, Vũng Liêm 100,000
18137 Áo Cưới Phúc lộc chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18138 Cô Hía chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18139 Bé Thành Đạt Chánh An, Mang Thít 50,000
18140 Lành + Nhân (bán đồ rấy) Chợ Cái Nhum, Mang Thít 100,000
18141 Cô Chín ( bán vải) chợ Quới An, Vũng Liêm 100,000
18142 Hớn Linh Đường Quới An, Vũng Liêm 50,000
18143 Cao Nhật Huy ấp 7, Hòa Hiệp, Tam Bình 50,000
18144 Cao Huỳnh Long Hòa Hiệp, Tam Bình 100,000
18145 Cao Thái Bình Hòa Hiệp, Tam Bình 100,000
18146 Nguyễn Thị Xê Chánh An, Mang Thít 50,000
18147 Lâm Gia Huy Trường tiểu học TT Vũng Liêm 50,000
18148 Cô Hương Quới An, Vũng Liêm 50,000
18149 Cô Loan (bán dép) Quới An, Vũng Liêm 50,000
18150 Ngô Thị Trừ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18151 Cô Hai Ngọt Quới An, Vũng Liêm 50,000
18152 Cẩm Huỳnh, Khánh Huỳnh Quới An, Vũng Liêm 50,000
18153 Kim Hiền Quới An, Vũng Liêm 50,000
18154 Cô Nguyệt Quới An, Vũng Liêm 50,000
18155 Cô Thúy Uốn tóc chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18156 Phật tử Thế Minh ấp 7, Hòa Hiệp, Tam Bình 100,000
18157 Bé Thúy An chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18158 Hai cháu Hữu Tài + Thanh Xuân Chánh An, Mang Thít 50,000
18159 Đại lý thuốc tây Hải chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18160 Nguyễn Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50,000
18161 Nguyễn Văn Thao Tân Long, Mang Thít 50,000
18162 Nguyễn Hữu Phúc Tân Long, Mang Thít 50,000
18163 DNTN Hồng Điệp TT Long Hồ 100,000
18164 Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100,000
18165 Nguyễn Thị Hồng Nga Hiếu Trinh, Hiếu Thành 70,000
18166 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình 50,000
18167 Cô Vân Tân Lược, Bình Tân 50,000
18168 Mười Tuấn P9, TP Vĩnh Long 150,000
18169 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 100,000
18170 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50,000
18171 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50,000
18172 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100,000
18173 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
18174 Cô Nam Calli 100,000
18175 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100,000
18176 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
18177 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50,000
18178 Bạn xem đài Cty Tỷ Xuân 550,000
18179 Phật tử Năng Phước Long Phước, Long Hồ 1,000,000
18180 Phật Tử Năng Hiếu Long Phước, Long Hồ 1,000,000
18181 Nhóm bạn Thiện Nguyện 27/11 2,000,000
18182 Ông Bà Ba Đức Chánh Hội, Mang Thít 500,000
18183 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200,000
18184 Ông Minh Đức P1, TP Vĩnh Long 100,000
18185 Nguyễn Thị Cai P9, TP Vĩnh Long 100,000
18186 Cô Giang TPHCM 100,000
18187 Võ Nguyễn Anh Minh TPVL 100,000
18188 Bà Hai Tốt Tân Quới, Tân Hòa 100,000
18189 Nguyễn Thị Hường Bán gạo Chợ Cái Đôi 100,000
18190 Chị Thảo Cái Đôi 100,000
18191 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên 200,000
18192 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên 100,000
18193 Ông Bà Trương Văn Út, Trương Thị Nương Vũng Liêm 200,000
18194 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng Liêm 100,000
18195 Thú y Hoàng Vũ TT Vũng Liêm 200,000
18196 Văn Thố TT Vũng Liêm 50,000
18197 Chin Hồng TT Vũng Liêm 100,000
18198 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng Liêm 20,000
18199 Nhà sách Hồng Nhan TT Vũng Liêm 50,000
18200 Lê Thị Kim Hương TT Vũng Liêm 50,000
18201 Mỹ Phẩm Hằng TT Vũng Liêm 50,000
18202 Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh TT Vũng Liêm 130,000
18203 Photo Ngọc Châu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
18204 Yến Ngọc Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
18205 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
18206 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
18207 Bé Bi Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 20,000
18208 Đăng Khoa, Lan Thanh Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 40,000
18209 Bé Đình Quân, Gia Hân TPHCM 100,000
18210 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
18211 Tạ Thị Diệp Trung Thành Tây 50,000
18212 Đoàn Vũ Lâm Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
18213 Bé Khác Long Trung Ngãi, Vũng Liêm 20,000
18214 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi, Vũng Liêm 20,000
18215 Đoàn Thúy Thảo Ấp I, Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
18216 Huỳnh Anh Thư, Nguyễn Anh Duy Tiệm thuốc tây Bảy Do, TT Vũng Liêm 100,000
18217 Phật tử chùa Hội An TT Vũng Liêm 50,000
18218 Phật tử chùa Phước Thọ TT Vũng Liêm 20,000
18219 VTNN Nam Ký TT Vũng Liêm 50,000
18220 VTNN Nam Ký TT Vũng Liêm 50,000
18221 Ông Nguyễn Văn Danh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
18222 Võ Hữu Đức Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
18223 Huỳnh Thị Thắm Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
18224 Cô Tuyết Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
18225 Huỳnh Thị Phượng Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
18226 Huỳnh Thị Bích Hạnh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
18227 Huỳnh Thị Bích Liễu Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
18228 Huỳnh Văn Bi Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
18229 Huỳnh Văn Yến Nhi Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
18230 Ngô Thị Rảnh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
18231 Nguyễn Thị Hưng Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
18232 Bạn xem đài Trung Hiệp, Vũng Liêm 100,000
18233 Thím Tư Oanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
18234 Bà Nguyễn Kim Duyên Trung Hiệp, Vũng Liêm 100,000
18235 Cô Vân Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
18236 Ban xem đài Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100,000
18237 Nguyễn Văn Nha Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
18238 Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Tân Long, Mang Thít 50,000
18239 Nguyeễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100,000
18240 Trạm y Tế Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18241 Thanh Diễm, Diễm Nhi Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18242 Quan Chay Thanh Tịnh TT Vũng Liêm 100,000
18243 Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
18244 Đặng Văn Kê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
18245 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
18246 DĐTĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18247 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18248 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18249 Tiệm Thanh Hồng (Phụ tùng xe Honda) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18250 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18251 Cô Hà ( Bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18252 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18253 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18254 Huỳnh Hồng Vy Rạch Giá,Kiên Giang 50,000
18255 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50,000
18256 Thức ăn gia súc Thanh Đừng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
18257 Cô Phượng Nhỏ Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
18258 Đại lý thuốc tây Hải chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
18259 Hai cháu Hữu Tài + Thanh Xuân Chánh An, Mang Thít 50,000
18260 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50,000
18261 Cô Nguyễn Thị Diệu Ngọc Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
18262 Bạn xem đài P2, Tp Vĩnh Long 200,000
18263 Lê Thị Bích Thuận P1, TP Vĩnh Long 200,000
18264 Lê Ngọc Nữ P1, TP Vĩnh Long 600,000
18265 Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, TP Vĩnh Long 50,000
18266 Nguyễn Trọng Dự P1, TP Vĩnh Long 50,000
18267 Bạn xem đài Vĩnh Long 210,000
18268 Bà Lê Thu Thủy TT Tam Bình 4,000,000
18269 Bà Lê Thu Thủy TT Tam Bình 1,000,000
18270 Tập thể CB- CNV Đài PT – THVL 1,000,000
18271 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
18272 Khả Vy P1, TP Vĩnh Long 50,000
18273 Bảo Ngọc, Thanh P4, TP Vĩnh Long 50,000
18274 Chiị Minh Thư Đài PT – THVL 100,000
18275 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
18276 Chị Thủy PT Chùa Tây Trước 50,000
18277 Ông Lê Văn Dậu P2, Tp Vĩnh Long 50,000
18278 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long 50,000
18279 Yến Trâm Trường An 50,000
18280 Bạn xem đài 200,000
18281 Chau Minh Toan 220,000
18282 Anh Tuấn, Việt Cường Trà Ôn 400,000
18283 Bạn xem đài 100,000
18284 Nguyen Phan Hong Thuy 100,000
18285 Lê Văn Quang Thốt Nốt, Cần Thơ 500,000
18286 Phạm Thị Ngọc Thảo P5, TP Vĩnh Long 400,000
18287 Chung Hửu Ngọc P9, TP Vĩnh Long 50,000
18288 Trần Kim Thảo P2, Tp Vĩnh Long 50,000
18289 Trần Thị Như Taân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
18290 Đỗ Thị Sót Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
18291 Nguyễn Thị Diễm Thúy Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
18292 Nguyễn Thị Kim Hoa Tân Long Hội, Mang Thít 200,000
18293 Tô THị Tuyết Hương Long Hồ. 100,000
18294 Lưu Thúy Hằng Song Phú, Ba Càng 50,000
18295 Hoàng Văn Vui Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
18296 Gia đình Phương Mai Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
18297 Thái Ánh Thưng An Bình, Long Hồ 50,000
18298 Nguyễn Thị Kim Hà Bình Minh 50,000
18299 Hoàng Kim Thủy Tân Ngãi, Vũng Liêm 50,000
18300 Nguyễn Thị Tám Long Hồ 50,000
18301 Nguyễn Như Huỳnh Long Hồ 100,000
18302 Ông Hai Phố Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
18303 Hồ Thị Ngọc Diệp P4, TPVL 200,000
18304 Nguyễn Thị Thúy Long Hồ 200,000
18305 Lê Thị Ngọc Hân Thuận An, Bình Minh 50,000
18306 Nguyễn Thị Thê P8, TP Vĩnh Long 50,000
18307 Lê Thị Đẹp Hòa Phú 100,000
18308 Dương Thị Hoa Hòa Phú 50,000
18309 Minh Phước Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
18310 Huệ ( Chợ Trường An) Trường An 20,000
18311 Đoàn Ánh Nguyệt Tân Ngãi, Vũng Liêm 100,000
18312 Lê Thanh Quang Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
18313 Bạn nghe đài Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 300,000
18314 Nguyễn Hữu Phước Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
18315 Nguyễn Ngọc Tân Quới Tây, Trường An 20,000
18316 Trần Thị Thuy Anh Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
18317 Trần Mỹ Hưng Tân Quới Tây, Trường An 50,000
18318 Bé Năm ( Út Hở) Tân Quới Tây, Trường An 50,000
18319 Cô Loan Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
18320 Nguyễn Tiến Hùng Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 20,000
18321 Chị Cân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
18322 Lê Thị Tư Tân Vĩnh Thuận 200,000
18323 Lý Liên Taân Thuận An, Tân Ngãi 50,000
18324 Chuú Ba Vinh Bình Phước 200,000
18325 41 Nhà Hảo Tâm Long Mỹ, Mang Thít 690,000
18326 Nước dá Vân Anh Tân Ngãi, Vũng Liêm 50,000
18327 Đinh Thị Hồng Vĩnh Phú, Tân Ngãi 50,000
18328 Võ Văn Mỹ Vĩnh Phú, Tân Ngãi 50,000
18329 Ba Bế Vĩnh Bình 50,000
18330 Bánh mì Hằng Tân Thuận An, Tân Ngãi 20,000
18331 Bạn nghe đài 50,000
18332 Cô 9 Cà Phê Tân Quới dông 50,000
18333 Ông Sáu Quang Tân Hòa 100,000
18334 Nguyễn Thị Hoa Tân Hòa 50,000
18335 Trinh Hoàng Nhân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
18336 Trần Văn Trưa Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
18337 Phan Thanh Trí Sở NN & PTNN Vĩnh Long 50,000
18338 Vũ Thị Minh Trang Sở NN & PTNN Vĩnh Long 50,000
18339 Trần Quang Tản Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
18340 Cửa hàng nội thất Thùy Trang P9, TP Vĩnh Long 12,000,000
18340a Chị Huyền ( con bà Chín Trầu) P4, TP Vĩnh Long 200,000
18341 Gia đình Bà Nguyễn Thị Tư K2, P3, TPVL 50,000
18342 Cô Bùi Thị Ba K2, P3, TPVL 100,000
18343 Ông Bửu Pháp P5, TP Vĩnh Long 100,000
18344 Nguyễn Thị Kim Vân P2, Tp Vĩnh Long 50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *